Trycksårsronder införs på Akademiska

Trycksårsronder införs på Akademiska
Kristina Holmberg är nybliven chefssjuksköterska på på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Hannes Ljunghall

Trots systematiska mätningar, riktlinjer och Senior alert ökar trycksåren på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Nu startar ett pilotprojekt med fokus på förebyggande åtgärder.

Akademiska sjukhuset började med årliga trycksårsmätningar 2002. Sedan dess har man gjort systematiska mätningar och formulerat riktlinjer i kvalitetshandboken, förbättrat beslutsstödet samt infört Senior alert. Trots det har trycksåren hos inneliggande patienter ökat från 14 procent 2010 till 18 procent vid årets mätning i mars.

Därför startas den 5 december ett pilotprojekt på tre avdelningar inom medicin-thoraxdivisionen. Chefssjuksköterskan Kristina Holmberg och Lena Gunningberg, professor i vårdvetenskap, ansvarar för projektet. Till att börja med kommer de att följa upp det arbetssätt som råder på avdelningarna.

– Senior alert infördes 2011, ändå har trycksåren ökat. Därför vill vi ta reda på vilka rutiner avdelningarna har, om riskbedömningar görs och om man åtgärdar och följer upp, säger Kristina Holmberg.

Vill se det konkreta arbetet

Vilken utrustning som används är också en angelägen fråga, säger hon. Finns trycksårsmadrasser och hälskydd? Och gör man mätningar och följer upp sina resultat? Frågorna är många. Om och i vilken grad personalen arbetar i team ska också utrönas.

– Vi vill se hur man arbetar konkret, hur arbetssättet ser ut. Vi kommer också att återkoppla till personalen, det är en form av lärande, säger Kristina Holmberg.

Avdelningschefen och all omvårdnadspersonal som har möjlighet ska delta i ronderna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida