Experter varnar för att polioutbrottet i Syrien kan spridas i Europa

Experter varnar för att polioutbrottet i Syrien kan spridas i Europa
En syrisk flicka får oralt poliovaccin av hälsoarbetare i Damaskus. Foto: Omar Sanadiki/Unicef/TT

Flera länder som tar emot flyktingar från Syrien har för låg vaccinationsgrad.

8 november 2013

Nyligen blev det känt att Syrien drabbats av ett polioutbrott. Nu varnar experter för att det kan spridas till näraliggande regioner.

Två tyska specialister i infektionssjukdomar skriver i The Lancet att i länder där vaccinationstäckningen är låg – som Bosnien-Hercegovina, Ukraina och Österrike – finns risk för att polioviruset kan spridas igen, trots att det varit utrotat sedan länge.

Använder inaktiverat poliovaccin

Ett problem är att de flesta länder i Europa använder ett inaktiverat poliovaccin (IPV) som är mycket effektivt för att förhindra polio, men bara delvis ger skydd mot infektion.

Det förutsätter att vaccinationsgraden är hög och att det inte finns cirkulerande poliovirus i samhället. Men om det då kommer ett stort antal flyktingar som bär på polio finns en risk att viruset åter får fäste även i länder som varit fria från polio i decennier.

Det mer effektiva orala poliovaccinet (OPV) används inte i någon större utsträckning i dag eftersom det i enstaka, sällsynta fall, har visat sig kunna orsaka förlamning.

Omfattande åtgärder behövs

Dessutom varnar de två experterna för att viruset kan cirkulera i nästan ett år innan man ser ett enda fall av AFP, akut förlamning, som är det allvarligaste symptomet vid polio, men bara drabbar ett fåtal av dem som blir smittade av poliovirus. Det gör att viruset kan ha hunnit spridas till många innan det upptäcks.

Att enbart vaccinera flyktingarna räcker därför inte, menar de två tyska specialisterna Martin Eichner och Stefan Brockmann, utan mycket mer omfattande åtgärder måste diskuteras.

Fakta polio

  • Sjukdomen orsakas av poliovirus, som tillhör gruppen enterovirus. 
  • Virus utsöndras med avföringen, och smittan sprids framför allt via avloppsförorenat vatten. Den kan också spridas vid nära kontakt mellan människor.
  • På varje fall går det ett hundratal fall som inte får några symptom. Därför kan det ta lång tid innan sjukdomen upptäcks.
  • Många får lättare influensaliknande symptom, bara ett fåtal drabbas av förlamningar.
  • Om andningsmuskulaturen drabbas av förlamning är dödligheten stor.
  • Sverige har inte haft något inhemskt fall av polio sedan 1977.

Källa: Smittskyddsinstitutet

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida