Fem resistenta bakterier

Att räkna upp alla de tusentals olika bakterier som utvecklat resistens mot antibiotika låter sig inte göras. Det finns dock några få som alla i sjukvården bör känna till, nämligen de fem resistenta bakterier som enligt smittskyddslagen ska rapporteras till Smittskyddsinstitutet.

ESBL-bildande bakterier,
Extended-spectrum betalaktamases.
Främst Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Salmonella, Proteus och Pseudomonas.Under 2008 rapporterades 2 957 fall i Sverige. Ökade med 28 procent om man jämför andra halvåret 2007 med samma period 2008.
ESBL-bildande, ofta multiresistenta, bakterier är i dag vanligare än mrsa.

TBC, Mycobacterium tuberculosis.
554 nya fall av tuberkulos i Sverige 2008. Av dem var 13 procent resistenta mot minst ett av de fyra läkemedel som ingår i standardbehandlingen, 14 fall var multiresistenta.

MRSA, Meticillinresistenta gula stafylokocker, Staphylococcus aureus.
Under 2008 anmäldes 1 307 fall av mrsa i Sverige, en ökning med 16 procent jämfört med 2007.

VRE, Vankeomycinresistenta Enterokocker, Enterococcus faecalis och Enterococcus faecium.
2008 rapporterades 618 fall i Sverige, vilket var nästan tolv gånger så många som året innan. Cirka 1–2 procent av alla enterokocker är resistenta mot Vankeomycin.
Svåra att bli av med genom vanlig städning, tål höga temperaturer.

Höggradigt penicillinresistenta pneumokocker, Streptococcus pneumoniae.
Cirka 5 procent av alla pneumokocker är penicillinresistenta (565 fall 2008). Bland höggradigt penicillinresistenta pneumokocker är multiresistens vanligt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida