Känner sig pestsmittade

Känner sig pestsmittade
Eva Skyman vill gärna avliva myten om ”sjukhussjukan”. I dag blir ytterst få smittade av mrsa på sjukhus i Sverige. Foto: Niklas Maupoix

Patienter smittade med resistenta bakterier känner sig smutsiga och kränkta av personalens regler och sätt.?

Förra året smittades 2 927 svenskar av meticillinresistenta stafylokocker, mrsa. De smittade är redan oroade över att ha drabbats, och lidandet ökar när de dessutom möts av rädd, ibland okunnig, vårdpersonal.

?— Det har hänt att personal backat bakåt i rummet, de smittade kan bli strukna från operationsprogrammet eller inte få den vård de har rätt till. Personal kan ibland fråga patienten vad som skulle hända om de själva blev smittade. Det är oprofessionellt, säger Eva Skyman, hygiensjuksköterska på Sahlgrenska universitetssjukhuset som har disputerat på mrsa-smittade patienters upplevelser.

??I Sverige isoleras oftast smittade patienter som behöver sjukhusvård. Fokus för vårdaren ligger på att hindra smittspridning till andra patienter och personal, leta efter varifrån smittan kommer och hitta verksam antibiotika.?

Eva Skymans enkäter och djupintervjuer visar att patienterna samtidigt känner sig stämplade och bemötta som om de vore pestsmittade. Att visa upp sitt bärarkort känns förfärligt för vissa, ”det bränner i plånboken”.?

Någon beskriver det som att vara radioaktiv, eller en boll som kastas runt mellan vårdinstanser där ingen vill ta emot. Eva Skyman tycker att personalens rädsla för smitta är överdriven och att den till stor del beror på okunskap. Tack vare bättre följsamhet till basala hygienrutiner och andra åtgärder sprids mrsa knappt längre på sjukhus. Uttrycket ”sjukhussjukan” har blivit förlegat, då smittspridning i huvudsak sker i andra vårdformer, ute i samhället och på resor utomlands.

??— Jag skulle vara mer ängslig för smitta om jag var i Thailand, hade ett sönderkliat myggbett och sedan fick massage på stranden än i svensk sjukvård. Här arbetar personal utifrån basala hygienrutiner. De bryter smittvägen genom att sprita sig före och efter vårdmoment och mellan patienter och använda handskar och förkläde vid kontakt med kroppsvätskor. Alla patienter ska bemötas lika.

??Ett flertal personer bland Västra Götalands vårdpersonal är positiva för mrsa. De följs upp med provtagning. De har ingen skyldighet att berätta på jobbet, men de flesta väljer att göra det.?

— Det går utmärkt att komma tillbaka till arbete i vården. Vi har däremot ingen aning om hur många anställda som är bärare av vare sig mrsa eller tarmbakterier med ESBL. Personal odlas endast efter arbete eller vård utomlands. ?

??Läs mer: Consequences of meticillin­resistant Staphylococcus aureus (MRSA) acquisition. Patient experiences and interactions in health care and daily life.???

Fakta MRSA

  • Gula stafylokocker är vanliga och orsakar variga sårinfektioner. De kan leda till infektioner i skelett, leder, blodet och organ. De meticillinresistenta stafylokockerna, mrsa, är resistenta mot flertalet antibiotika.?
  • Friska bärare gör sig oftast av med bakterien på några månader. Men bakterierna kan vila i talgkörtlar och blossa upp i sår även efter flera år, trots negativa odlingar.?
  • Mrsa ökar risken att avlida med 50 procent vid intensivvård, jämfört med om stafylokockerna inte är resistenta, visar en internationell studie.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida