Patientsäkerhet

Ny GD vill öka tilltron till Ivo

Ny GD vill öka tilltron till Ivo
Sofia Wallström har utrett vården även tidigare. Nu ser hon fram emot att utveckla arbetsmetoderna på tillsynsmyndigheten. Bilder: Lars Nyman

Tillsyn är ett skarpt verktyg och den nya generaldirektören för Inspektionen för vård och omsorg vill använda det till att förbättra vården. Genom att lära av misstag går det att förhindra att de händer igen.

11 juli 2019

Det är inte hennes första generaldirektörsjobb – men kanske det viktigaste. När Sofia Wallström tillträdde som högsta chef för Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, sa socialministern att myndigheten är avgörande för tilliten till vården. Den ska säkerställa en god och jämlik vård och omsorg. Det är stort. Sofia Wallström vill utveckla genom dialoger – med de egna medarbetarna, med professionerna inom vård och omsorg och med patienter, brukare och omsorgstagare.

När vi ses har hon varit generaldirektör på Ivo i två veckor. Hon tycker att starten har varit bra.

– Jag har ägnat de här veckorna åt att träffa så många som möjligt. Min tanke framgent är att ha dialoger med dem myndigheten ska samarbeta med och med dem vi är till för. Jag tror på dialoger.

Ska skapa trygghet

Ivo ska genom sin tillsyn skapa trygghet för patienter och omsorgstagare. Men också för vård- och omsorgspersonal. Tillsyn och inspektioner kan låta avskräckande, men är metoder för att upptäcka risker och brister. Uppföljning ger kunskap om hur man kan undvika att det händer igen. Det är så tillsynsmyndigheten kan bidra till en säkrare och bättre vård.

Sofia Wallström vill öka patienters och brukares tillit till Ivo genom att involvera dem mer i tillsynen. Hon vill också öka professionernas kännedom om och tillit till myndigheten.

– Jag tror att de flesta vet vad tillsyn innebär. Den har funnits länge, men har utvecklats genom åren. Det finns säkert behov av att öka kännedomen om att tillsynen numera också bidrar till lärande och därmed till att ge personalen bättre förutsättningar att utveckla det de gör.

Utsatt för omdaning

Hon vet ännu inte hur det är ställt med professionernas tillit, men efter ha varit i Almedalen och pratat med flera företrädare är hennes bild att förtroendet är gott. Men också att det finns en önskan att myndigheten ska bidra mer till utvecklingen av en god och säker vård. Hon ser det som en utmaning, inte minst eftersom vården står inför så stora förändringar.

– Vården är utsatt för en enorm omdaning. Den ska klara den framtida kompetensförsörjningen, kunna möta kraven på digitalisering och ställa om till en nära vård med patienten i fokus. Det här är sådant som påverkar oss alla och jag blir glad när jag märker att professionerna tycker att tillsynen är en viktig del i det.

.

Om professionerna också ser myndigheten som något av en blåslampa vet hon inte. Men tycker att det vore intressant att ta reda på. Ivo har en regional organisation och Sofia Wallström ser närheten till verksamheterna som de ska utöva tillsyn över som en möjlighet till mer samarbete. Goda exempel på samarbete tror hon kan bidra till förståelse för varför tillsynen är viktig.

Det har varit en rivstart av möten och dialoger. Efter sommaren ser den nya generaldirektören fram emot att hinna resa runt i landet – både för att träffa personal inom vård och omsorg och de egna medarbetarna. Hon är högsta chef för en myndighet med över 700 anställda och regionkontor på sex platser i landet. Det blir en utmaning att lära känna organisationen och dem den är till för.

Vill förbättra metoder

Sofia Wallström har stort fokus på att utveckla arbetsmetoderna för tillsynen och säger att både hon och myndigheten står inför en utvecklingsresa.

– Vi är i ett bra läge i vår verksamhet där vi är redo att växla upp och utvecklas ännu mer. Då är dialogen om hur vår tillsyn kan främja lärande viktig. Det gäller enskilda fall, men kanske framför allt förbättring av vårdkedjor och samordning kring patienten.

Fakta

  • Sofia Wallström är jurist och har tidigare varit generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Hon har också varit särskild utredare för flera statliga utredningar, bland annat en om NKS.
  • Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har funnits sedan 2013. Tillsynen låg tidigare hos Socialstyrelsen.
  • Sjuksköterskan Gunilla Hult Backlund var den första generaldirektören.

Sofia om sin roll som GD:

”Jag har ansvar för att skapa förutsättningar så att våra medarbetare kommer till sin rätt. Jag måste vara duktig på samarbete och på att peka ut riktningen. Det hoppas jag att jag är.”

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida