Nytt läkemedel hopp i kampen mot antibiotikaresistens

Kombinationspreparatet är verksamt mot de mest resistenta tarmbakterierna. "Vi kan vinna tid", säger svenske infektionsprofessorn Otto Cars.

Ett nytt preparat, som är en kombination av ett antibiotika och en så kallad enzymhämmare, har godkänts i USA. Läkemedlet får användas till komplicerade bukinfektioner och urinväginfektioner orsakade av tarmbakterier med ESBL när det inte finns andra behandlingar.

Växande problem internationellt

Som Vårdfokus rapporterat de senaste dagarna är oron stor över att tarmbakterier som bildar enzymet ESBL har muterat och utvecklat den multiresistenta ESBL carba.

ESBL är sedan tidigare resistent mot behandlingar med penicillin med brett spektra och cefalosporiner, men gruppen karbapenemer biter fortfarande.

Det växande problemet internationellt är att ESBL carba, utvecklat resistens även mot karbapenemer, som många i sjukvården känner igen under namn som Meronem och Tienam.

I dag saknas rekommenderad behandling mot dessa multimultiresistena bakterier och experter fruktar att hela den moderna sjukvården på olika sätt är hotad om den sprids.

Några nya antibiotika har inte utvecklats på trettio år och även om ett fåtal kommit en bit fram i processen med forskning och läkemedelstester väntas inget av dessa vara verksamt mot gramnegativa bakterier som ESBL.

Attack med enzymhämmare

Nu har Astra Zeneca istället satsat på att kombinera ett äldre antibiotika av typen cefalosporin med en en vass enzymhämmare. Både ESBL och ESBL carba är enzymer som bildas av tarmbakterierna och sedan skyddar dessa mot antibiotika.

Men när den nya enzymhämmaren attackerar försvarsenzymet kan antibiotikan åter få bukt med tarmbakterien. Så fungerar redan det kända preparatet Tazocin, med tazobactam och piperacillin.

– Det nya läkemedlet kan komma att hjälpa oss att hålla ställningarna. Det är det största tillskottet på läkemedelssidan vi har framför oss i nära tid. Men det är en kamp med tiden mot de gramnegativa tarmbakterierna. Vi kommer oundvikligen få utbrott med ESBL carba även i Sverige, säger den svenske infektionsprofessorn Otto Cars, som är ordförande i det internationella nätverket React.

USA skyndade på

Den nya produkten finns inte på marknaden ännu, men väckte uppmärksamhet på den europeiska kongressen för mikrobiologi och infektionssjukdomar nyligen.

De amerikanska myndigheterna skyndade på processen för godkännande genom att hoppa över fas-3 testerna av det nya läkemedlet. Nu finns både klara och pågående fas-3 tester och Astra Zeneca har ansökt om tillstånd även i Europa.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida