Program för att hindra resistent tarmbakterie

Spridningen av esbl-producerande bakterier går fort. Nu finns förslag på ett åtgärdsprogram:

  • Information om god handhygien för både vårdtagare och besökande.
  • Enkelrum med eget hygienutrymme för patienter med diarré, urin- och eller fecesinkontinens. Ingen vistelse i gemensamma utrymmen.
  • Enkelrum, om möjligt, för patienter med andra riskfaktorer. Om deras eventuella sår är täckta kan de dock vistas fritt på avdelningen.

Det är Strama, Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens vid Smittskyddsinstitutet som har kommit med förslaget. Otto Cars, som leder Strama, konstaterar att läkarna ofta släpar efter i medvetande om hygienreglerna, kanske också i sina kunskaper.
– Det skadar inte att sjuksköterskor och andra i vården påpekar bristerna, tycker han.
På bara några få år har esbl (extended spectrum beta-lactamases) blivit dubbelt så vanligt som mrsa. Bakterierna producerar ett enzym, betalactamase, som bryter ned penicilliner och cefalosporiner. Samtidigt bär de ofta på resistens mot andra antibiotika och är bland annat därför svårare att behandla än mrsa.
Strama uppmanar nu vårdgivare att upprätta en strategisk plan mot esbl. Både lokalt och regionalt behöver man också ta fram metoder för att klara av att typa de olika stammar av esbl som hittills har påvisats, så att utbrott kan upptäckas tidigt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida