Socialstyrelsen skärper hygienkrav

4 januari 2008

De bestämmelser som finns räcker inte, konstaterar Socialstyrelsen, och har därför utfärdat en ny föreskrift. Den ska användas för alla patienter som vårdas enligt hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen och lagen om omskärelse av pojkar. 

Nu ställs också krav på egenkontroller och dokumenterade lokala rutiner så att föreskrifterna följs.

SOSFS 2007:19 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida