Debatt på regnigt Gotland: Vem ska ha makt över vården?

Politikerna ska bestämma vad vården ska göra, personalen hur vården ska utföras och patienterna bör få ett större inflytande över sin egen vård — det var budskapet från en av de många debatter som Vårdförbundet anordnade i Visby under Almedalsvecka.

Bakgrunden till debatten var en undersökning som Vårdförbundet ge­nomförde nyligen (se faktarutan intill). Den visar att det för en majoritet av medborgarna är otydligt vem eller vad som styr vården i dag. Men att många tror att makten i huvudsak ligger hos politiker, inte hos personalen och patienterna.

Debattdeltagarna var eniga om att det måste bli tydligare  vem som avgör vad och att man måste skilja på vad som ska göras och hur det ska utföras.

– Politikerna ska bestämma vad som ska göras, men inte hur. Vi politiker har inte den kunskapen, den finns hos professionen, sa till exempel Henrik Hammar, regionråd (m) i Skåne.

Författaren och debattören Åsa Moberg fyllde på.

– Patienterna vill ha makt över hur vården utförs, sa hon.
Vårdförbundets ordföran­-de Anna-Karin Eklund tyckte att vården i alltför hög grad styrs utifrån ekonomin.

– Man tittar för mycket på mängden i stället för på kvaliteten, sa hon.
Elisabeth Holmgren,    lands­tingsdirektör i Norrbotten, höll med om att kvaliteten är viktig. Men det behövs också ekonomistyrning.

– Det är dyrt att bedriva dålig vård, sa hon.

Det här var bara en av många debatter under Almedalsveckan. Totalt genomfördes ett 30-tal debatter, samtal och seminarier på Vårdförbundets gård i Visby. Ett Visby där politiker, intresseorganisationer och många andra antingen ställde upp ett tält eller hyrde in sig i lokaler, till exempel Högskolans skolsalar. Alla med syfte att föra fram sina viktigaste frågor och att försöka få stöd för dem. Till och med regeringen – förtunnad på grund av framför allt semestrar – förlade sitt ordinarie torsdagssammanträde i Visby. Och varje kväll höll representanter för riksdagspartierna sitt tal i Almedalen, noga analyserat efteråt både av teve- och tidningsjournalister och experter på tal och retorik. För att inte tala om andra politiker.

Trots vädret, regnet var ymnigt förekommande mest varje dag, var det min­gel på en rad ställen varje kväll. Även hos Vårdförbundet. En kväll var medlemmar inbjudna till mat och dryck, för säkerhets skull inomhus. En annan kväll var makthavare och representanter för andra organisationer förbundets gäster.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida