Får kritik för att polisanmälan om hot mot personal journalfördes

Inget fel att neka hotfull patient vård - men polisanmälan får inte skrivas in i journalen, anser Inspektionen för vård och omsorg.

16 januari 2015

Efter att ha kommit i konflikt med läkaren på en vårdcentral i Skåne polisanmäldes till slut mannen för att i telefon ha hotat och uttalat sig kränkande mot ett par av sjuksköterskorna. Han vägrades också fortsatt vård på vårdcentralen.

Mannen har i en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, ställt sig frågande till att det i journalen finns anteckningar om att han polisanmäldes. Det står inskrivet i journalsystemets varningsfält.

Avstängd från vårdcentralen

Han undrar också om en vårdcentral har rätt att stänga av en patient på livstid utan en fällande dom.

På den första frågan om journalanteckningarna anser Ivo att vårdcentralen har gjort fel. Varningsfältet är till för att upplysa personalen om att en patient till exempel inte tål vissa födoämnen eller är överkänslig mot en viss typ av läkemedel.

Ivo har dock förståelse för att vårdpersonalen kan behöva dokumentera händelser som inte är av strikt medicinsk karaktär. Men då får det enligt myndigheten ske i någon annan form, exempelvis inom ramen för avvikelsehanteringen.

Patienter måste också visa respekt

Ivo riktar däremot ingen kritik mot att patienten stängts av från vårdcentralen. Med hänvisningar till skrivningar i hälso- och sjukvårdslagen konstateras att patienten inte har någon slutlig bestämmanderätt över vilken vård som ska erbjudas och var den ska ske.

– Vårdpersonal ska visa patienter och närstående respekt. Men detta måste rimligen också gälla i omvänd ordning, nämligen att patienter och närstående visar respekt gentemot personal som arbetar i vården, skriver myndigheten i sitt beslut.

Diarienummer 9.2-47612/2012-18.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida