Friade läkaren begär 2,5 miljoner i skadestånd

Narkosläkaren som friades från misstankar i Astrid Lindgren-fallet kräver ersättning för lidande och förlorad inkomst.

20 januari 2014

Läkaren har lämnat in en ansökan till Justitiekanslern, JK, med krav på 2 541 000 kronor i skadestånd.

I ansökan framkommer att 1,5 miljoner kronor är för det psykiska lidande både anklagan och mediabevakningen orsakade henne. Den resterande miljonen är ersättning för förlorad arbetsinkomst som bakjour, samt uppdrag i etiska kommittén.

Läkaren anklagades för att ha påskyndat ett spädbarns död på Astrid Lindgrens barnsjukhus i september 2008. Barnet hade extremt höga halter av sömnmedlet tiopental i kropp.

Hon friades i oktober 2011 efter en utdragen rättsprocess.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida