sommaren 2018

Ökad dödlighet under sommarens värmebölja

Ökad dödlighet under sommarens värmebölja
Sommarens värmebölja ledde till flera olika hälsoproblem visar Folkhälsomyndighetens sammanställning. Arkvbild: Getty images.

Jämfört med tidigare somrar var överdödligheten i år cirka 700 dödsfall. Dödligheten var högst under de varmaste veckorna, visar Folkhälsomyndighetens data.

6 december 2018

Årets julimånad var den varmaste på 260 år och fler dagar än någonsin hade temperaturer över 30 grader.

– Folkhälsomyndighetens datasammanställning visar att dödligheten ökade under sommaren 2018 jämfört med tidigare somrar. Under veckorna 23-35 var den totala överdödligheten cirka 700 dödsfall. Högst var dödligheten under veckorna 26, 29, 30 och 31, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Det går dock inte att säga hur stor andel av överdödligheten som direkt beror på värmen.

Ökar belastningen på hjärtat

Långvariga perioder med hög värme kan orsaka olika hälsoproblem, allt ifrån milda besvär till ökad dödlighet. På grund av ökad belastning på hjärta och cirkulation är vissa grupper extra känsliga för värme, till exempel kroniskt sjuka, äldre, gravida och små barn.

För att undersöka hur människor upplevde värmeböljan i slutet av juli, och vilken tillgång de haft till information för att undvika hälsoproblem, skickade Folkhälsomyndigheten i mitten av augusti ut en enkät som besvarades av drygt 4 600 personer.

  • Nästan en fjärdedel uppgav att de haft någon form av oftast lindriga hälsobesvär på grund av den höga värmen.
  • Bara omkring två procent kontaktade sjukvården.
  • Flest besvär rapporterades av äldre, små barn, gravida, kroniskt sjuka, och personer med vissa typer av funktionsnedsättning.
  • De fem vanligaste symtomen kopplat till värmen var sömnbesvär, onormal trötthet, huvudvärk, utmattning samt minskad urinmängd.
  • 72 procent uppgav att de på något sätt hade anpassat sitt eller sina barns liv och vardag på grundd av det ovanligt varma vädret.
  • 96 procent ansåg att de hade den information de behövde för att kunna hantera en värmebölja.

Fler fick bakterier från bad

Folkhälsomyndighetens rapport om sommarens värmebölja visar också att fallen av ehec och vibrioinfektion ökat, vilket Vårdfokus skrivit om tidigare.

Totalt anmäldes 131 vibriofall jämfört med 20 fall i genomsnitt under samma period de senaste fyra åren. Vibriobakterier kan smitta vid utomhusbad och orsaka infektion, där symtomen bland annat är sårinfektion, diarré eller infektion i mellanörat eller hörselgången. Ifall infektionen får fäste i ett sår och sprids till blodbanan kallas tillståndet för badsårsfeber.

– En trolig förklaring till sommarens ökning av vibriofall är att badvattnet var ovanligt varmt, ovanligt länge. Vibriobakterierna gynnas av vattentemperaturer över 20 grader. Dessutom var det sannolikt fler människor som badade mer, och därmed kom i kontakt med bakterierna, säger Anders Tegnell.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida