SOS Alarms väntetid har ökat

SOS Alarms väntetid har ökat
Under år 2014 har SOS Alarm infört flera tekniska lösningar för att snabbare kunna ta reda på var den nödställde befinner sig. Arkivbild: Pernille Tofte

Bemanningen räcker inte när antalet skarpa nödsamtal blir allt fler.

Medeltiden för att få svar på nödnummer 112 under 2014 blev 15,3 sekunder. Det är nästan dubbelt så lång tid som målet, som enligt avtalet med staten är åtta sekunder.

Det framkommer av SOS Alarms verksamhetsberättelse för förra året. Den enkla förklaringen är enligt företaget att bemanningen varit för låg i förhållande till de ökande larmsamtalen. Men orsakerna till detta är komplex.

Brist på sjuksköterskor

En är sjuksköterskebristen som även berör larmcentralerna. SOS Alarm har under året bara lyckats rekrytera ett fåtal sjuksköterskor. Företaget har svårt både att locka nya och behålla anställda. I dag görs de flesta akuta bedömningarna av operatörer som inte är sjuksköterskor.

En annan betydande orsak är att fyra landsting lämnade SOS Alarms ambulansdirigering under 2011, för att driva den i egen regi. SOS Alarm minskade då verksamheten och stängde tre larmcentraler. Hösten 2013 kom de fyra landstingen tillbaka till SOS Alarm.

Hög arbetsbelastning

– Vi fick då använda våra befintliga 112-resurser, vilket visade sig på svarstiderna. Innan nya SOS-operatörer kan arbeta självständigt måste de gå en obligatorisk utbildning i sex månader och sedan ha en handledare ett par månader, säger Claes Eliasson, verksamhetschef för alarmering och beredskap på SOS Alarm.

Det tog nio månader att rekrytera och utbilda de 225 nya medarbetare som det förnyade uppdraget krävde. Dessa månader var arbetsbelastningen stor för de SOS-operatörer och sjuksköterskor som redan jobbade på larmcentraler och ambulansdirigeringen. Något som påverkat kvaliteten, enligt företaget.

Fler som ringer

Dessutom har antalet skarpa 112-anrop, det vill säga samtal som kräver en åtgärd, ökat med 22 procent de senaste fyra åren. En av förklaringarna är att befolkningen blir äldre och samtalen innebär fler vårdärenden.

– Under den varma sommaren såg vi en dramatisk uppgång. Under juli hade vi 42 000 fler inkommande samtal än 2013.

Katastrofhändelser, som den stora skogsbranden i Västmanland och översvämningar i juli och augusti, ökade också trycket kraftigt på larmcentralerna.

Felringningarna har visserligen minskat, men fortfarande utgör felringningarna 40 procent av alla samtal.

Med nyrekryterad personal blev svarstiderna bättre under hösten 2014.

Fakta

  • Cirka 3 miljoner samtal har besvarats på nödnumret 112 under år 2014, varav 872 000 är vårdrelaterade ärenden. Vårdärendena ökade med tre procent.
  • Andelen skarpa nödsamtal till 112 har ökat med 22 procent de senaste fyra åren
  • Cirka 84 000 samtal ”visste inte att de ringt 112” och 57 000 definieras som okynnessamtal.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida