Trots brist räknar Medhelp med 60 nya sjuksköterskor

Ett 60—tal sjuksköterskor kommer att behöva rekryteras av den nya leverantören Medhelp som tar över efter SOS Alarm i Stockholm. Frågan är dock hur det ska gå till. I Västmanland har Medhelp länge haft stora problem att rekrytera just sjuksköterskor.

14 februari 2013

Som Vårdfokus berättat tidigare i dag förlorar SOS Alarm uppdraget att prioritera och dirigera ambulanser i Stockholms läns landsting. Den 1 november tar Medhelp över.

Medhelp kommer att behöva rekrytera både sjuksköterskor och läkare till sitt nya uppdrag och enligt företaget behövs motsvarande 60 sjukskötersketjänster på heltid. Dessutom ökar behovet av specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård eftersom kraven på kompetens har höjts.

– Alla med rätt kompetens är välkomna med ansökningar. När det gäller specialisterna ska de ha minst tre års erfarenhet, säger Geir-Erik Hyvärinen, divisionschef på Medhelp.

Det är dock brist på specialistsjuksköterskor i hela landet och på andra orter har Medhelp länge dragits med rekryteringsproblem. Så sent som i dag rapporterar Vestmanlands Läns Tidning att det hos Medhelp i Västerås saknas sjuksköterskor motsvarande fem till åtta heltidstjänster och i höstas såg det likadant ut. Bemanningen är så låg att verksamheten i Västerås ibland får skötas från Eskilstuna.

Och på sjukhusen i Stockholm råder det generell brist på sjuksköterskor. I förra veckan saknades minst 70 sjuksköterskor bara på Karolinska universitetssjukhuset.

Trots det tror Geir-Erik Hyvärinen att de ska lyckas fylla sina behov i Stockholm.

– Under många år har vi skalat upp vår verksamhet och med hjälp av både intern och extern rekrytering tror och hoppas vi kunna lösa detta.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida