Vårdförbundet inte imponerat av Medhelps locklöner

Vårdförbundet inte imponerat av Medhelps locklöner
Specialistsjuksköterskor med den kompetens som Medhelp i Stockholm är på jakt efter borde åtminstone få 35 000-45 000 kronor i lön, anser Vårdförbundet. Arkivbild: Mostphotos

Medhelp lockar med högre löner i jakten på 60 specialistsjuksköterskor till ambulansdirigeringen i Stockholm. Men Vårdförbundet tycker inte att det räcker.

15 februari 2013

Som Vårdfokus rapporterade igår tar Medhelp över prioritering och dirigering av ambulansen i Stockholm i höst. I samband med det skruvas kraven på kompetens upp och företaget behöver motsvarande 60 heltidstjänster bemannade av specialistsjuksköterskor med minst tre års erfarenhet.

Brist på specialister

Frågan är hur man ska få tag på dem, bristen är stor i hela landet.

Geir-Erik Hyvärinen, divisionschef på Medhelp, tror dock att det ska lyckas med hjälp av attraktiva löner och villkor.

– Rekryteringen blir ett prioriterat område, där vi redan nu även tar in extern hjälp. Vi ska ha ett totalpaket så att sjuksköterskorna känner att de vill vara med. Vi tar inte bara över det gamla, utan tänker skapa något nytt, säger han.

I exempelvis Västmanland har Medhelp haft problem att få tag på personal och Geir-Erik Hyvärinen medger att det är den största utmaningen även i Stockholm. Än så länge är han förtegen om detaljerna, men grundlönen kommer att ligga över 30 000 kronor.

Vårdförbundet kräver mer

Det imponerar dock inte på Eva Nowak, Vårdförbundets avdelningsordförande i Stockholm. Hon anser att det borde vara 35 000-45 000 kronor.

– En specialist med tre års erfarenhet har kanske jobbat som sjuksköterska i 20 år. Dessutom är det här en väldigt speciell verksamhet, du tar emot telefonsamtal från rädda och chockade människor som du inte ser och måste både behålla ditt eget lugn och göra rätt bedömningar på kort tid, säger hon.

Extra pengar har skjutits till

Stockholms läns landsting har skjutit till 23 miljoner kronor för att kunna öka kraven på kompetens, teknik och patientsäkerhet.

Sker det på bekostnad av löneläget i resten av landstinget?

– Vi lägger oss inte alls i lönerna utan har ställt ett antal krav och sedan gett Medhelp uppdraget att uppfylla dem, säger Henrik Almkvist, chefläkare i Stockholms läns landsting.

Är det realistiskt att tro att ni ska lyckas få tag på fler specialistsjuksköterskor till detta?

– Det är säkert förenat med svårigheter men är i alla fall inte orealistiskt. Vi har erfarenhet av Medhelp i andra landsting och där är man nöjd.

Ambulansen prioriteras

På senare tid har det varit flera uppmärksammade händelser när patienter inte har fått ambulans i tid. Mest känt är det så kallade Emilfallet 2011 när en 23–årig man dog efter att förgäves ha vädjat om hjälp. Enligt chefläkare Henrik Almkvist är det dock inga enskilda fall som har gjort att man nu satsar mer på verksamheten, utan att hela den prehospitala vårdkedjan behöver stärkas.

– Detta har varit ett prioriterat område, säger han.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida