Barnmorskor fullt kompetenta att hantera misslyckade aborter

Barnmorskor fullt kompetenta att hantera misslyckade aborter
Marie Klingberg Allvin, docent vid Högskolan i Dalarna och förstaförfattare till studien som publiceras online på Lancet i dag. Foto: Arusha Seminar

Kan få stor betydelse i fattiga länder med brist på läkare.

I den vetenskapliga tidskriften Lancet publiceras i dag en studie som visar att barnmorskor på landsbygden i Uganda på ett lika säkert och effektivt sätt som läkare kan hantera misslyckade aborter och missfall om de självständigt fick diagostisera och behandla kvinnorna med misoprostol.

Läkemedlet används vid medicinska aborter men kan också användas för att få livmodern att dra ihop sig, vilket leder till att eventuella vävnadsrester efter ett missfall eller en misslyckad abort töms ut. Läkemedlet stoppar även blödningar i livmodern.

Abort förbjudet

I Uganda är det förbjudet att göra abort. Många kvinnor som blir gravida försöker därför att utföra abort på sig själva genom att exempelvis använda sig av en pinne eller ta olika typer av läkemedel i syfte att fördriva fostret.

Vid en ofullständig abort eller ett missfall kan vävnadsrester finnas kvar i livmodern. Det kan leda till blödningar och infektioner som i sig kan leda till att kvinnan avlider. Faktum är att en stor del av alla de tusentals kvinnor som varje åt dör på grund av illegala eller egenhändigt utförda aborter gör det just på grund av blödningar eller vävnadsrester i livmodern.

?Får bara skrivas ut av läkare

Problemet är att det bara är läkarna som får diagnostisera och behandla dessa kvinnor med misoprostol. Och läkare råder det stor brist ute på landsbygden i många av de fattigare länderna. Så också i Uganda. Däremot finns det ofta barnmorskor som jobbar självständigt med graviditeter och förlossningar.

Forskare vid Karolinska institutet har tillsammans med kollegor från Makerere University i Uganda och med stöd från Världshälsoorganisationen, WHO, gjort en studie som inkluderar drygt 1 000 kvinnor från landsbygden i Uganda. Kvinnorna hade sökt sig till hälsocentral med komplikationer efter en misslyckad abort eller ett missfall.

Kvinnorna lottades till att få behandling med misoprostol av antingen en barnmorska eller en läkare. Kvinnorna fick en dos av läkemedlet i tablettform på hälsocentralen. Efter några timmar skickades de hem med antibiotika, smärtlindrande läkemedel samt instruktioner om att söka vård vid feber, tilltagande smärta eller illaluktande flytningar.

Två veckor senare följdes kvinnorna upp. Det visade sig då att drygt 95 procent av behandlingarna hade utförts på ett säkert sätt. Siffrorna var lika höga för barnmorskorna som för läkarna.

Barnmorskornas insats gav lika bra resultat

– Vi ville visa att barnmorskorna självständigt kan diagnostisera kvinnor som försökt göra abort eller fått missfall och att de kan behandla dem med den här medicinen, vilket studien tydligt visar att de också kan, säger Marie Klingberg Allvin, docent vid Högskolan i Dalarna och förstaförfattare till studien som publiceras online på Lancet i dag.

Enligt Kristina Gemzell Danielsson, professor vid institutionen för kvinnor och barns hälsa på Karolinska institutet i Stockholm kommer studien att ligga till grund för nya riktlinjer från Väldshälsoorganisationen, WHO, som kommer att rekommendera att att även barnmorskor får behandla ofullständiga aborter.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida