sexuell och reproduktiv hälsa

Dags för ny undersökning om sex

I höst kommer drygt 50 000 svenskar att få en enkät från Folkhälsomyndigheten om sexuell och reproduktiv hälsa.

Det är på uppdrag av regeringen och hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström som Folkhälsomyndigheten nu gör en stor kartläggning av svenskarnas kunskap och behov när det gäller sexualitet.

Enkätfrågorna kommer att handla om sexuellt beteende, om hur unga ser på skolans sexualundervisning, om sjukvårdens stöd och hjälp är tillräckligt. Men också om diskriminering, sexuellt våld, förtryck och ojämlika maktförhållanden mellan könen.

– En grundförutsättning för god sexuell hälsa är att man själv kan bestämma över sin sexualitet. Vi vill veta om man upplever att diskriminering, övergrepp eller förtryck begränsar makten över den egna kroppen. Sexualiteten har stor betydelse för hälsan och enkäten hjälper oss att hitta förbättringsområden, säger enhetschef Louise Mannheimer på Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida