Förlossningen i Malmö får ta in personal på dispens

Kvinnokliniken i Malmö har tillsammans med akuten i Lund som enda verksamheter fått dispens från det totala anställningsstopp som råder på Skånes universitetssjukhus.

I Malmö fick förlossningen för ett år sedan ett sparbeting på personalkostnaderna på två procent samtidigt som lönerna steg med tre och antalet födande kvinnor ökade med sju procent.

Även kringkostnaderna ökar

– Mitt stora problem är att jag inte har lyckats hålla budgeten eftersom jag inte har fått pengar till den personal jag behöver. Och för att det inte går att skära i de kringkostnader som det ökade antalet patienter för med sig, säger verksamhetschefen och barnmorskan Karin Reimegård på förlossningen i Malmö.

Kringkostnaderna är utgifter för sådant som extra lakan, patientkläder, lustgas, CTG-papper, namnband, toalettpapper och saft.

– När så anställningsstoppet lades den 23 augusti förra året blev det katastrof för kvinnokliniken, speciellt på undersköterskesidan. Då jag inte fick ringa in tim- och visstidsanställda försvann de till andra kliniker.

Två gråtande barnmorskor

Den ökade arbetsbelastningen på den redan underbemannade personalen har lett till sjukskrivningstal på femton procent bland undersköterskorna och sju till åtta procent bland barnmorskorna. I december fick Karin Reimegård dispens för tre barnmorskor till den sista maj och två undersköterskor till den sista februari.

– Jag har en oerhört lojal personal men ingen av barnmorskorna tycker att de gör ett bra jobb för de kan inte ta hand om kvinnorna som de skulle vilja. Flera har ont i magen då de går till jobbet och häromveckan var arbetsbelastningen så hög att två grät två dagar. Jag sa åt dem att bara göra det de var tvungna, och då blir det patientarbetet som får stryka på foten.

Klagomål och avvikelser

Allmänhetens förtroende för förlossningsvården i Malmö har minskat och klagomålen ökat, liksom avvikelserapporterna. Alla personalkategorier, inklusive cheferna, tycker att det är mycket påfrestande att de inte alltid kan garantera patientsäkerheten.

För att förklara läget skrev Karin Reimegård nyligen en rapport som gick till sjukhusledningen och som kan ha påverkat att förlossningen nu fått en ny dispens till den sista augusti i år för att ersätta en barnmorska som blivit sjuk och för fem undersköterskor.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida