Graviditetsklåda ökar kraftigt risken för cancer

Graviditetsklåda ökar kraftigt risken för cancer
Hanns-Ulrich Marschall, forskare vid Sahlgrenska akademin, efterlyser ändrade rutiner i vården för de patienter som visar tecken till ICP.

Nu efterlyser forskarna i den svenska studien ändrade rutiner i graviditetsvården.

Att det kliar på kroppen under graviditet är vanligt, speciellt på magen eftersom huden töjs ut. Men omkring 1,5 procent av alla gravida kvinnor drabbas av intrahepatisk cholestas, ICP, vars symtom visar sig som klåda i bland annat handflator och fotsulor. Det är orsaken till att den även kallas för graviditetsklåda.

ICP är förknippad med risker för det ofödda barnet, i synnerhet för tidig födsel och mer sällsynt även för att barnet ska dö i magen. Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och Karolinska institutet har i tidigare studier också visat att ICP kan kopplas till den allvarliga virussjukdomen hepatit C.

Större risk för levercancer

I uppföljande studier konstaterar forskarna nu att kvinnor med ICP dessutom har en 2,5 respektive 3,5 gånger större risk att drabbas av gallvägs- eller levercancer, eller båda cancertyperna. Riskökningen kvarstår även efter justering för hepatit C, som är mycket starkt förknippad med levercancer.

Den stora populationsbaserade studien inkluderar fler än 125 000 gravida kvinnor.

– Förutom en ökad cancerrisk ser vi också att dessa kvinnor löper en lite större risk att drabbas av senare hjärt-kärlsjukdomar, säger Hanns-Ulrich Marschall, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Vill se nya rutiner

Studien visar även att ICP ökar risken för havandeskapsförgiftning, sköldkörtelsjukdom, diabetes, psoriasis och Crohns sjukdom. När flera samstämmiga studier nu pekar på att ICP kan ge allvarliga hälsokonsekvenser efterlyser Göteborgsforskarna ändrade rutiner i graviditetsvården.

– Vi rekommenderar starkt att alla gravida med tecken till graviditetsklåda testas för hepatit C och att det görs en uppföljning av leverfunktionen hos alla kvinnor med ICP omkring 6-12 veckor efter förlossningen. Kvinnor med förhöjda leverenzymer bör erbjudas ytterligare utvärdering av en hepatolog, säger Hanns-Ulrich Marschall.

Artikeln Intrahepatic cholestasis of pregnancy and cancer, immune-mediated and cardiovascular diseases: A population-based cohort study publiceras i Journal of Hepatalogys nätupplaga den 8 juli.

Fakta om studien

I studien har forskarna via födelse- och patientregister identifierat 11 388 kvinnor med ICP och 113 893 kvinnor utan ICP som födde barn mellan 1973 och 2009.

Klådan från ICP orsakas av förhöjda gallsyror och/eller leverenzymer, vanligen i slutet av andra och tredje trimestern av graviditeten.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida