Många anmälda fall av klamydia i sommar

Många anmälda fall av klamydia i sommar
Fyra av tio ungdomar uppger att de sällan eller aldrig ser till att kondom används.

Förra månaden anmäldes 3 099 fall av klamydia, vilket är den högsta siffran i juni sedan 2009.

Den största procentuella ökningen återfinns i Södermanland. I juni 2015 rapporterades 102 fall, vilket är en ökning med 73 procent från samma månad föregående år då antalet var 59 stycken.

Sett till hela landet var ökningen för den aktuella perioden 454 fall, eller 17 procent. Det visar siffror från Folkhälsomyndigheten, som nyhetsbyrån Siren bearbetat.

Ökning även på halvårsbasis

Även i det större perspektivet ses en ökning. Under de sex första månaderna i år har 17 883 fall av klamydia rapporterats in. Det är en ökning med 6,4 procent jämfört med samma period förra året då 16 808 fall rapporterades.

I 14 av 21 landsting ses en ökning under denna period. Allra störst var den i Skåne och Blekinge, 23 respektive 22 procent upp.´

Minskat kondomanvändande

– Vad ökningen beror på går inte att säga säkert, den kan bero på att fler väljer att testa sig, säger Inga Velicko, epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, till Siren.

Samtidigt har användandet av kondom minskat de senaste åren, visar enkäter som Ungdomsbarometern och Folkhälsomyndigheten genomfört bland personer i åldrarna 15-24 år. I den senaste enkäten, som presenterades under våren, svarade fyra av tio ungdomar att de sällan eller aldrig ser till att kondom används.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida