Ny metod ger säkrare diagnos vid livmoderhalscancer

Trots intensiv screening för livmoderhalscancer dör fortfarande 250 kvinnor i Sverige i sjukdomen varje år. Nu har forskare vid Sahlgrenska akademin utvecklat en kompletterande metod som kan minimera antalet missade fall av livmoderhalscancer.

Metoden identifierar markörer för de cancerframkallande virustyperna HPV16 och HPV18 i cellen. Det är de två virus som orsakar cirka 70 procent av all livmoderhalscancer.

– Det ger en mer objektiv tolkning av testresultatet, säger Maria Lidqvist doktorand vid institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Vid screeningen undersöks cellprov från livmoderhalsen i ljusmikroskop.Det nuvarande testets känslighet är låg. Därför måste proven tas minst vart tredje år. Många gånger är resultaten osäkra och proven måste göras om. Det oroar patienten och ger vården extra utgifter.

– Vår metod kan ge säkrare diagnoser i tveksamma fall och minska antalet kvinnor som måste återkallas på grund av svårbedömda cellprov, säger Maria Lidqvist som presenterar metoden i sin avhandling.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida