Skåne. Patientklagomålen mot kvinnoklinikerna fördubblade

Skåne. Patientklagomålen mot kvinnoklinikerna fördubblade
Förra sommaren genomfördes en liggande protest mot problemen inom förlossningsvården vid Sus i Lund. Foto: privat

Efter besparingarna och barnmorskeprotesterna vid Sus kvinnoklinik - nu visar nya siffror att även patienternas klagomål ökat dramatiskt.

Som Vårdfokus rapporterade i morse har antalet ärenden till patientnämnden i Skåne ökat kraftigt. Förra året inkom 4 954 ärenden, en ökning med 23 procent jämfört med 2012.

Nu visar det sig att obstetrik och gynekologi hör till de områden där patientklagomålen ökat mest – antalet ärenden som gällde kvinnoklinikerna i region Skåne har mer än fördubblats.

År 2012 var det 47 ärenden, i fjol var det 106. En stor del av ökningen står förlossningsvården för och då särskilt när det gäller vård och behandling. Där ökade antalet ärenden från 6 till 34.

Barnmorskeprotester

Lennart Areskog, förvaltningschef på patientnämnden i Skåne, sade tidigare i dag till Vårdfokus att ökningen kan ha olika förklaringar, till exempel att patientnämnden har blivit mer känd. Men han sade också att det är omöjligt att veta om ökningen beror på att felen faktiskt ökar i vården.

Vårdfokus har vid ett flertal tillfällen rapporterat om besparingskrav på kvinnokliniken och barnmorskornas protester. I somras ordnades till exempel en liggande protest utanför Lunds sjukhusentré för att uppmärksamma den besvärliga situationen inom akut- och förlossningsvården i Lund och Malmö som då beskrevs som ”kaotisk”.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida