Sommar 2014. Över förväntan på förlossningen i Uppsala

Sommar 2014. Över förväntan på förlossningen i Uppsala
Trots farhågorna har sommaren fungerat bra på förlossningskliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Arkivbild: Colourbox

Färre kvinnor än befarat behövde hänvisas vidare till andra förlossningskliniker.

Före sommaren fattades det tjugutalet barnmorskor på Akademiska sjukhuset och kvinnokliniken räknade med att var tredje kvinna som kom till förlossningen skulle behöva skickas vidare.

Nu visar sjukhusets utvärdering att mindre än var tionde, totalt 55 stycken, fick föda på annan ort. Inga allvarliga incidenter ska heller ha inträffat.

Lyckad planering

Från den första juni till i dag hade 828 barn fötts på Akademiska, det vill säga 100 färre barn än beräknat. Av de 55 som hänvisades till Gävle, Västerås och BB Sophia i Stockholm var 14 planerade kejsarsnitt.

Masoumeh Rezapour Isfahani, verksamhetschef för kvinnokliniken, anser att den detaljplanering som gjordes tillsammans med all personal under våren är den främsta förklaringen till att sommaren förlöpte så bra. Det gjordes tidigt en riskbedömning då man insåg behovet av att omfördela personal för att säkerställa patientsäkerheten och arbetsmiljön.

Bättre än förväntat

Sjukhuset gick inför sommaren ut i annonser och uppmanade Uppsalakvinnorna att föda på annan ort om de kunde, till exempel i det landsting där deras sommarstuga fanns. Vårdförbundet var kritiska, men kan konstatera att det ändå gick bättre än man befarade.

– Enligt den arbetsmiljöenkät vi gör ett par gånger varje sommar har det fungerat bättre än förväntat. Man har organiserat om och kunnat utnyttja barnmorskorna bättre genom att ta bort en del kringuppgifter. Samtidigt vet vi inte hur många som själva valde att föda på annan ort, säger Monica Hedström Carlsson, ordförande för Vårdförbundet Uppsala.

Övertid och extrapass

Övertid och extrapass har det förstås blivit för barnmorskorna.

– Det vi är oroliga för är att de är trötta och inte orkar med hösten. Vi kommer att följa följa upp barnmorskornas övertid och hur många extrapass de har tagit, säger Monica Hedström Carlsson.

Bättre bemanning

Inför hösten ser bemanningsläget ljusare ut, men förlossningen kommer sannolikt att ha något lägre kapacitet än hösten 2013. Mycket i de nya arbetssätt som införts under sommaren föll, enligt klinikledningen, så väl ut att det permanentas.

I samarbete med Vårdförbundet finns det en långsiktig plan för löneutveckling, och man arbetar med en strategi för att värna arbetsmiljön. Det handlar bland annat om scheman och arbetstidsförläggning.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida