”För få platser i Stockholm”

3 oktober 2012

Sjuksköterskeutbildningarna i Stockholm får 100 nya platser fördelat på tre år. Det är för lite anser både landstinget och högskolorna.?

Tre högskolor i Stockholm som enbart är inriktade på sjuksköterskeutbildningar är de enda som får extra pengar av regeringen för att skapa nya platser. Det är Ersta Sköndal högskola, Röda korsets högskola samt Sophiahemmet högskola.?

De får pengar till tio nya platser var 2013 och dessutom pengar till samman­lagt 30 platser 2014 och 40 platser 2015.

— Det är långt ifrån vad vi hade önskat, vi hade velat ha alla hundra platser redan nästa år. Dessutom har vi tillsammans med landstinget bedömt att behovet av nya utbildningsplatser är dubbelt så stort, säger Jan-Åke Lindgren, rektor för Sophiahemmet.?

I januari gjorde utbildningarna och landstinget en gemensam skrivelse till utbildningsministern där man framhöll att behovet av fler sjuksköterskor i Stockholm är stort.??

— Utbildningen i Stockholm är underdimensionerad jämfört med övriga landet och vi skulle behöva 200 nya platser omgående. Dessutom saknar vi en satsning på utbildning av fler specialistsjuksköterskor, säger Maria Englund, personaldirektör på Stockholms läns landsting.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida