”Regeringen sviker sitt vallöfte”

Satsningarna för nästa år handlar om forskning, sänkt bolagsskatt och bättre järnvägar. Betald specialistutbildning för sjuksköterskor prioriterades bort.

3 oktober 2012

Att regeringen inte heller i den här budgeten har prioriterat betald specialistutbildning för sjukskötersk­or är ett svek som gör att alliansen riskerar både patientsäkerheten och 110 000 möjliga röster i nästa val”, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro i en skarp kommentar till budgetpropositionen.?

Inför det senaste valet skrev alli­an­-sens hälso- och sjukvårdspolitiska grupp att de ekonomiska villkoren för sjuksköterskor som genomgår specialistutbildning måste förbättras. De menade att det är nödvändigt för att säkra kompetensbehovet i vården, men också för att skapa rättvisa gentemot läkarnas utbildning.?

På en direkt fråga från Vårdfokus svarade både Anders Andersson (KD) och socialutskottets ordförande Kenneth Johansson (C) att det var så nära ett vallöfte man kunde komma.?

Men sedan dess har ingenting hänt. Ledande företrädare inom Kristdemokraterna och Centerpartiet har tagit upp frågan med jämna mellanrum, men uppenbarligen inte fått gehör hos finansministern.?

— Vi har inte nått dit vi önskar. Det har stannat vid en diskussion och en dragkamp mellan regeringen och landstingen om hur det ska finansieras. Min uppfattning är att det här måste få en lösning, säger Anders Andersson.?

Han får stöd av fyra kristdemokratiska landstings- respektive regionråd som skriver en insändare i det här numret av Vårdfokus.??

Sineva Ribeiro säger att det brådskar med att få till en reform och påpekar att det saknas specialistsjuksköterskor inom många områden.?

— Inte minst inom äldrevården, som sägs ligga bland annat Kristdemokraterna varmt om hjärtat. Bristen är skriande på sjuksköterskor som är experter på den äldre människans behov och demenssjukdomar, säger hon.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida