Regeringen ”satsar” men lärosätena betalar

Regeringen lovar 485 nya platser på sjuksköterskeutbildningarna, men det blir inga extra pengar. Missnöjet med ”satsningen” jäser på landets universitet och högskolor.

3 oktober 2012

Det är principiellt fel att regeringen kräver att vi ska utöka platserna på sjuksköterskeutbildningen utan att ge oss ersättning för det”, säger Åsa Bergenheim, rektor vid Karlstads universitet.?

Hon påpekar att när det gäller de nya läkar- och tandläkarplatserna så finns det finansiering genom extra anslag och omfördelning mellan lärosätena, till skillnad från de nya sjuksköterskeplatserna som ska finansieras internt.??

— Det är ingen slump att det är så, det handlar sannolikt också om utbildningarnas olika status, säger Åsa Bergenheim.?

Hon är en av flera rektorer och programansvariga som Vårdfokus pratat med som är upprörda över hur regeringens ”satsning” på att utbilda fler sjuksköterskor har gått till.?

— Det här är ett politiskt utspel, men kostnaden osynliggörs, menar Jan Florin, avdelningschef för sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna.?

Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet, tycker att det är olyckligt och besvärande för alla att det inte blir några extra medel för de nya utbildningsplatserna.?

— Det är konstigt att regeringen kallar det för en satsning när de inte tillför några pengar, anser Susanne Källerwald, avdelningschef för hälso- och vårdvetenskap vid Högskolan i Skövde.?

De ansvariga på högskolor och universitet är mycket kritiska till hur processen med att ta fram utbildningsplatserna har gått till och anser att det har varit oklart hur finansieringen ska ordnas.??

Det hela började redan förra hösten. Då var regeringens bedömning att det behövdes 700 nya platser på sjuksköterskeutbildningarna från 2013 och framåt. Sedan dess har utbildningsdepartementet haft en dialog med lärosätena om hur många platser var och en kan tänka sig att skapa. Inför årets höstbudget presenterade så regeringen sin plan för utökningen som innebär 485 nya platser de kommande tre åren.?

Enligt Anna Neumann, sakkunnig på departementet, har det hela tiden varit klart att det inte blir några extra pengar utan att finansieringen ska ske genom intern omfördelning på respektive utbildningsort. Men det verkar inte ha uppfattats så av de ansvariga på högskolorna och universiteten.?

— I början var det inte uttalat att det inte skulle komma pengar, säger Pam Fredman på Göteborgs universitet.??

Hon påpekar att det handlar om stora summor eftersom det är dyra utbildningar. Om 50 nya platser på sjuksköterskeutbildningen ska skapas motsvaras de av cirka 100 platser inom humaniora/samhällsvetenskap.?

Jan Florin vid Högskolan Dalarna berättar att det har antytts att det skulle bli en omfördelning mellan lärosätena så att de som satsade på fler sjukskö­terskeplatser skulle få pengar. Han menar att många högskolor känner sig hotade och bedömde att det var ”farligare” att säga nej till satsningen. Flera andra har uppfattat det på samma sätt och har därför gått in och lovat att de kan skapa nya platser.??

— Om regeringen inte skjuter till några pengar nu är det inte säkert att högskolorna och universiteten är så intresserade av att skapa nya platser, säger Margareta Larsson, ordförande i programkommittén för sjuksköterskeutbildningen vid Uppsala universitet.

Frågan är om de högskolor och universitet som ändå har gått med på att skapa ett visst antal platser över huvud taget kan säga nej när det står klart att det inte blir några extra pengar.?

— Nej, det är inte valfritt, det här ska genomföras, svarar Anna Neumann på utbildningsdepartementet bestämt.?Det är en styrning från statens sida som lärosätena inte gillar.?

— Man kan inte gå in och detaljstyra och kräva av oss att vi ska dra ner på andra utbildningar för att skapa fler platser på sjuksköterskeprogrammet. Vi har hela tiden sagt att vi bara kan ordna fler platser under förutsättning att vi får tillskott, säger Åsa Bergenheim i Karlstad.

Anna Neumann säger att hon har full respekt för utbildningarnas suveränitet, men i vissa fall måste staten gå in och detaljstyra.?

— Vi vill se till att något händer, säger hon.

De har fått krav på att skapa fler utbildningsplatser:

 • Högskolan i Borås 50
 • Göteborgs universitet 50
 • Karlstads universitet 30
 • Örebro universitet 30
 • Uppsala universitet 28
 • Högskolan Dalarna 25
 • Högskolan Kristianstad 25
 • Högskolan i Skövde 25
 • Mittuniversitetet 24
 • Blekinge tekniska högskola 20
 • Högskolan i Gävle 20
 • Luleå tekniska universitet 20
 • Ersta Sköndal högskola 10
 • Högskolan i Halmstad 10
 • Linnéuniversitetet 10
 • Röda korsets högskola 10
 • Sophiahemmet högskola 10
 • Umeå universitet 10
 • Linköpings universitet 8

Lund, Malmö, Jönköping, Karolinska institutet, Mälardalens högskola och Högskolan Väst hör till dem som inte kommer att utöka antalet platser. Kerstin Norén, rektor vid Högskolan Väst, har hela tiden varit tydlig med att man inte kan skapa nya platser utan extra resurser.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida