Kompetenskraven för sjuksköterskor tvistefråga inom EU

Kompetenskraven för sjuksköterskor tvistefråga inom EU
I vår ska EU-parlamentet besluta om förändringar i reglerna som styr vad som krävs för att få arbeta i annat EU-land. Arkivbild: Colourbox

Tyskland och Polen trycker på för att få behålla sin sjuksköterskeutbildning som en yrkesexamen, medan Sverige och andra länder vill att det ska vara en akademisk examen i hela Europa. Nu föreslås en kompromiss som Vårdförbundet tar kraftfullt avstånd från. Förbundet uppmanar de svenska EU-politikerna att inte vika sig.

30 november 2012

Det pågår intensiva diskussioner inför att EU-parlamentet i vår ska ta beslut om hur direktiv 36, det så kallade yrkeskvalifikationsdirektivet, ska moderniseras.

Tio eller tolv år

Ett krav från sjuksköterskornas europeiska organisation, EFN, är att det ska krävas tolv års grundutbildning och tre års akademisk utbildning för att få en sjuksköterskeexamen inom EU. Men bland andra Tyskland och Polen vill inte gå med på det, utan kräver att få ha kvar de regler som gäller i dag:  tio års grundutbildning följt av en treårig sjuksköterskeutbildning.

I veckan föreslog Cypern, som just nu är ordförandeland inom EU, en kompromiss som innebär att det skulle bli möjligt med två olika nivåer, både tio och tolv år.

Kräver högskolenivå

Men Vårdförbundet tar kraftfullt avstånd från kompromissförslaget.

”Den rörliga arbetsmarknaden inom Europa kräver en sjuksköterske- och barnmorskeutbildning på högskolenivå i alla länder. Professionella yrkesutövare som ansvarar för att patienter ska få bästa möjliga vård på lägsta möjliga tid. Annars hotas patientsäkerheten, effektiviteten och omvårdnadsutvecklingen”, skriver Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro i en debattartikel i Dagens Nyheter i dag tillsammans med Ingela Wiklund, ordförande för Barnmorskeförbundet och Ania Willman, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening.

De uppmanar de svenska EU-politikerna att stå upp för den utbildning som finns i Sverige och de kompetenskrav som den svenska vården har.

Detta är direktiv 36

  • Direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer ska underlätta för dem som har ett reglerat yrke i sitt hemland att utöva det i ett annat EU-land.
  • Barnmorskor och sjukskö­terskor är två av de sju legiti­merade yrken som ger automatiskt godkännande i alla EU-länder.
  • Minimikravet inom EU är tio års grundläggande skolgång och därefter tre års yrkesutbildning.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida