Riksdagsbeslut om specialistsjuksköterskor

Riksdagsbeslut om specialistsjuksköterskor
Riksdagen debatterade hälso- och sjukvård i dag. Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagen uppmanar regeringen att snarast lämna förslag på hur tillgången på specialiserade sjuksköterskor kan öka.

Att det är stor brist på specialistsjuksköterskor och att något måste göras för att få fler sjuksköterskor att vidareutbilda sig, tycks nu alla partier vara överens om. En bred majoritet i riksdagen tog i dag beslut om att ”regeringen snarast ska återkomma till riksdagen med ett förslag om hur tillgången på specialiserade sjuksköterskor kan öka”.

Vem ska betala?

Men åsikterna går isär när det gäller frågan om det är ett nationellt ansvar eller landstingens ansvar att få till stånd och bekosta en satsning på fler specialistsjuksköterskor.

– Regeringens bedömning är att det är landstingens ansvar, säger Anders Andersson (KD), som var en av dem som debatterade sjukvården i riksdagen i dag.

Oppositionen tycker däremot att det är ett nationellt ansvar. I ett svar till Vårdförbundet om förslaget till AST, akademisk specialisttjänstgöring, skrev Lena Hallengren (S) i Svenska Dagbladet att ”frågan kräver en nationell lösning så att villkoren inte är beroende av vilket landsting/region man verkar i”.

(V) satsar i budgeten

Vänsterpartiet, tillsammans med Miljöpartiet, valde till och med att reservera sig mot dagens beslut i riksdagen eftersom de tycker att det inte går tillräckligt långt.

– Vi har ett konkret förslag och har avsatt pengar i vår budget för en satsning på specialistsjuksköterskor genom utbildningsanställningar. Vi räknar med en kostnad på ca 900 miljoner kronor per år, sade Eva Olofsson (V) efter debatten i dag.

Inte prioriterat

Företrädare för Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet sade efter valet 2010 till Vårdfokus att man hoppades kunna genomföra betald utbildning för specialistsjuksköterskor under den här mandatperioden. Men i budgetförhandlingarna har det sedan inte prioriterats.

– Men det är en oerhört viktig fråga som måste få en lösning. Om det visar sig att landstingen inte klarar detta anser jag att man måste titta på andra finansiella lösningar, säger Anders Andersson (KD).

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida