Så vill Vårdförbundet införa betald specialistutbildning

Så vill Vårdförbundet införa betald specialistutbildning
Villkoren för dem som specialistutbildar sig måste förbättras, säger Lisbeth Löpare Johansson. Foto: Cecilia Larsson

I dag lägger Vårdförbundet fram ett förslag om akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor. Förslaget innebär att landsting och kommuner får i uppdrag att skapa särskilda utbildningstjänster. Under studietiden ges en lön som regleras i kollektivavtal.

20 februari 2013

Vårdförbundet har länge krävt att specialistutbildning för sjuksköterskor ska ske inom ramen för en anställning, men trots politiskt stöd bland riksdagsledamöter från flera olika politiska partier så har inget konkret hänt i frågan.

Nu vill Vårdförbundet driva frågan mer offensivt och har därför tagit fram ett förslag som man vill diskutera med beslutsfattare på riksplanet och lokalt.

Direkt kopplat till verksamheten

– Vi föreslår en akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor. Landstingen och kommunerna får ansvar för att inrätta utbildningsanställningar. Sjuksköterskor ska kunna söka en utbildningstjänst för att specialisera sig, oavsett om man arbetar där i dag eller inte och få anställningsvillkor som är reglerade i kollektivavtalet under studietiden, säger Lisbeth Löpare Johansson som lett arbetet med att ta fram förslaget.

Tanken är att specialistutbildningen i större utsträckning ska integreras med det kliniska arbetet och bli mer direkt kopplad till verksamheten. Men det är alltid universiteten och högskolorna som ansvarar för utbildningen och som examinerar på magister- eller masternivå.

Vill pilottesta inom äldrevården

Att sjuksköterskor ska få betalt under sin specialistutbildning på samma sätt som läkarna har diskuterats länge och frågan är hur chanserna är att få gehör den här gången.

– Det har varit svårt att komma vidare i den här frågan eftersom vi inte har haft ett konkret förslag, men vi tror att det här kan bli början på en diskussion med de politiska partierna, med arbetsgivarna, lärosätena och Socialstyrelsen om hur det ska utformas. Alla vinner på att vi hittar en lösning på bristsituationen och vi är öppna för diskussioner, säger Lisbeth Löpare Johansson.

Förhoppningen är att ganska snart få pilottesta modellen, till exempel inom äldrevården som är ett område där det finns väldigt få specialistsjuksköterskor i dag trots att behovet är stort.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida