VÅRDFÖRBUNDET: SKAMLIGT AV KI

Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund går till hårt angrepp mot Karolinska institutets ledning på grund av den indragna examensrätten.

»Det är skamligt att ett av Europas största medicinska universitet och Sveriges största centrum för medicinsk utbildning och forskning inte ens lyckas hålla en miniminivå på sjuksköterskeutbildningen. Det är en alltför tydlig indikation på att ki:s ledning nedvärderar sjuksköterskeprofessionen!«, skriver Anna-Karin Eklund på förbundets hemsida.

Hon frågar sig om ledningen kan sitta kvar.

– För Karolinska institutet som universitet ska det naturligtvis inte vara så att sjuksköterskeprofessionen nedvärderas. Men att det nu uppfattas så har jag full förståelse för. Det finns inga ursäkter för det som har hänt, säger Karolinska institutets rektor, Harriet Wallberg-Henriksson.

Flertalet av de utbildningar som kritiserades vid Högskoleverkets utvärdering för ett år sedan har blivit godkända. Varför ki inte lyckats har hon svårt att svara på.

– Jag analyserar nu vad det är som har gått snett. Jag tillsätter en strategigrupp som ska få fullt mandat att se till att de disputerade lärare som skulle ha tillsatts verkligen tillsätts.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida