Utredda fall

Bakläxa till akuten i Malmö

Akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö missade en hjärnblödning hos en ung man och har inte lyckats beskriva hur det inte ska hända igen. Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, fortsätter granskningen.

25 november 2020

Egentligen handlar det om två liknande fall, där allvarliga skador missats och där Skånes universitetssjukhus i Malmö inte lyckats redogöra tillräckligt för hur samma sak inte ska kunna hända i framtiden, enligt Ivo.

Det senaste fallet gäller en 20-årig man som efter ett svårt fall kom in akut. Såret i bakhuvudet förslöts med klamrar. Men sedan skickades patienten hem. När han kom tillbaka ett drygt dygn senare med neurologiska symptom upptäcktes skador på skallbasen och en blödning i hjärnan.

Blödning under skallbenet

Det tidigare fallet gäller en man som polisen tog till akuten. Där bedömdes han vara berusad. Först när polisen kom tillbaka med mannen nästa dag upptäcktes en blödning under skallbenet och han opererades.

Båda missarna har anmälts enligt lex Maria. Det vårdgivaren därefter behöver göra är att utreda händelseförloppet, analysera vad som påverkat det och vidta åtgärder för att det inte ska hända igen. Ivo:s uppgift är att granska vårdgivarens utredning.

Bemötande och attityder

I det här fallet bedömer Ivo att vårdgivaren inte utrett händelsen tillräckligt, trots att myndigheten begärt kompletteringar. Enligt Skånes universitetssjukhus var det stress och brister i patientsäkerhetskulturen på akuten som låg bakom att 20-åringen med skador i bakhuvudet inte undersöktes ordentligt.

Men Ivo anser att vårdgivarens utredning brister när det kommer till vidtagna och planerade åtgärder för att förhindra liknande händelser. Framför allt handlar det om hur personalens bemötande mot varandra ska förbättras, skriver Ivo. Myndigheten kommer därför fortsätta granskningen genom tillsyn.

Diarienummer hos ivo: 3.1.1-197 48/2020-5

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida