Akademiska sjukhuset kapar 200 jobb

200 jobb måste bort från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Antalet hyrläkare halveras och vårdcentraler läggs ner. I dag presenterade landstinget sitt stora åtgärdspaket.

17 oktober 2008

Landstinget i Uppsala län väntas gå plus med 153 miljoner kronor i år. Ändå måste det enligt landstingsledningen spara pengar för att säkra en ekonomi i balans de kommande två åren.

I förmiddags presenterades förslag på åtgärder som ska spara 200 miljoner kronor.
Förslagen i korthet:

  • 200 årsarbeten ska bort från Akademiska sjukhuset. Förhoppningen är att slippa uppsägningar och i stället lösa neddragningen med naturlig avgång, men det är än så länge oklart.
  • Vårdcentraler i Östhammar och i Uppsala slås ihop och jourbemanningen i Tierp och Enköping minskas.
  • Antalet hyrläkare på såväl Akademiska sjukhuset som i primärvården ska halveras.
  • Lasarettet i Enköping och primärvården ska öka sin produktion med motsvarande tio procent utan att några extra pengar skjuts till.
  • Antalet vårdplatser vid smärtenheten på Akademiska sjukhuset minskas liksom möjligheten till fosterdiagnostik och konstgjord befruktning.
  • Kortvårdskirurgin på Samariterhemmet flyttas till lasarettet i Enköping.
  • Delar av dagkirurgin och laboratorieverksamheten läggs ut på entreprenad.

Agneta Wiberg, Vårdförbundets avdelningsordförande i Uppsala, är mycket kritisk till att inte ha fått delta i diskussionerna.

– Vi har inte på något sätt fått vara delaktiga i detta, säger hon.

Kommer folk bli av med sina jobb?

– Vi vet inte ännu, det är oklart hur det kommer att bli. Men det kan ju inte handla om våra medlemmar i alla fall, vi var ju absolut nödvändiga under strejken, säger Agneta Wiberg.

Den 27 oktober väntas landstingsstyrelsen klubba åtgärdspaketet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida