Sjukhusen i Lund och Malmö stänger ännu fler platser

Sjukhusen i Lund och Malmö stänger ännu fler platser
Ytterligare åtta vårdplatser läggs ner på Skånes universitetssjukhus i Lund (bilden). I Malmö försvinner dubbelt så många platser.

Skånes universitetssjukhus drar nu ner ytterligare 24 platser på akutklinikerna i Malmö och Lund. Detta trots att minst fem dödsfall misstänks bero på de senaste årens nerdragningar.

Som Vårdfokus berättade tidigare i veckan misstänker Socialstyrelsen att fem dödsfall förra året kan ha ett samband med det stora antalet nerdragningar av vårdplatser som skett på sjukhusen i Skåne på relativt kort tid.

Oppositionen och den  styrande så kallade femklövern (Allianspartierna och Miljöpartiet) i regionen reagerade kraftigt på uppgiften och meddelade att sparbetinget inte får gå ut över patientsäkerheten.

Till Sydsvenskan sa regionrådet Catharina Blixen-Finecke (M) att man ser oerhört allvarligt på det här och kommer att göra en djup utvärdering.

Trots det kommer nu besked om att två intermedicinska avdelningar ska stängas helt. Nerdragningen gäller avdelning 15 vid akutcentrum i Malmö och avdelning 6 vid akutkliniken i Lund. Totalt försvinner 16 vårdplatser i Malmö och hälften så många i Lund. Personalen flyttas över till andra internmedicinska avdelningar på klinikerna.

– Vi står inför en svår budgetsituation och vi har luckor i bemanningen på samtliga fyra internmedicinska avdelningar. Det är en ohållbar situation för personalen. Genom att flytta över personalen får vi tre fullbemannade avdelningar, som vi räknar med ska kunna behandla lika många patienter som tidigare, säger Margaretha Grabe Andersson, chef vid akutkliniken i Lund.

Hur kan ni fatta det här beslutet efter beskedet om att tidigare nerdragningar kan ha lett till fem dödsfall förra året?

– Vi har en verklighet att förhålla oss till, har vi inte personal så har vi inte, säger Margaretha Grabe Andersson.

Menar du att de ekonomiska anslagen inte räcker?

– Det har jag inte sagt. Jag kan bara konstatera att jag har den personalmängd jag har, och får laga efter det.

Samma resonemang för Maria Ohlson Andersson, chef vid akutcentrum i Malmö.

Trots akutklinikernas svårigheter att få tag på personal beslutade sjukhusledningen så sent som i förra veckan om anställningsstopp.

Mats Runsten, ordförande i Vårdförbundets Skåneavdelning, påpekade att det blir så varje år, eftersom det totala sparbetinget på 900 miljoner är omöjligt att genomföra.

– Anställningsstopp är inte ett bra sätt att skapa en ekonomi i balans. Det leder snart till undertalighet vilket slår mot arbetsmiljö och patientsäkerheten, sa Mats Runsten till Vårdfokus.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida