Söker fler som kan donera sin avföring

Söker fler som kan donera sin avföring
Diagnosen Clostridium difficile ställs med avföringsprover. För patienter som drabbats av tre återfall av den svåra diarrén kan frisk feces hjälpa tarmfloran att åter bli normal. Foto: Helena Mirsch

Frisk feces hjälper patienter med svåra tarminfektioner. Nu söker Ryhovs sjukhus i Jönköping fasta givare.

Vissa patienter som drabbats av tarmbakterien Clostridium difficile får återfall efter antibiotikabehandling. Av dessa får hälften flera återfall i sjukdomen på grund av den störda tarmfloran.

För patienter som fått tre återfall används på Ryhovs sjukhus i Jönköping metoden att spruta in frisk avföring i patientens tarm, så kallad fecestransplantation. Behandlingen kan återställa tarmfloran till den normala och har använts i flera decennier.

Problemet har varit att hitta donatorer som vill lämna feces. På Ryhovs sjukhus prövar infektionskliniken att använda fyra fasta givare sedan 2013. Det är framgångsrikt och nu söker kliniken fler donatorer.

– Vi var trötta på att leta donatorer varje gång. Samtidigt kom det en första vetenskaplig studie från Holland som visade på väldigt goda resultat, och de hade fasta donatorer, säger Cecilia Magnusson, infektionsläkare på Ryhovs sjukhus.

Clostridium difficile är en vanlig bakterie, men vid behandling med antibiotika för andra infektioner kan den leda till svåra diaréer, speciellt hos äldre multisjuka patienter. Vårdfokus har nyligen rapporterat om Clostridium difficile då en speciellt aggressiv variant har uppmärksammats i Växjö. Folkhälsomyndigheten har skärpt bevakningen av bakterien i landet.

Från sommaren 2013 till årets slut bidrog donatorerna i Jönköping till behandling av tolv patienter, där de flesta blev av med sin svåra infektion.

– Patienterna är väldigt tacksamma. De är så trötta på att inte kunna leva ett normalt liv. Det är som att ha kraftig magsjuka i flera veckor, säger Maria Berg, sjuksköterska på infektionsavdelningen.

Sjukhuset söker nu fler givare, friska personer mellan 18 och 65 år. Kravet är att de ska kunna tömma sin tarm på morgonen och lämna in avföringen till kliniken. Donatorerna får sin tarmflora testad regelbundet.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida