Vårdförbundspriset. Tack vare teamet slipper sköra äldre vänta på akuten

Vårdförbundspriset. Tack vare teamet slipper sköra äldre vänta på akuten
Sjuksköterskan Birger Stamer är en av kandidaterna till 2014 års Vårdförbundspris som delas ut i samarbete med Folksam.

I Malmö har de ett team där samarbetet mellan olika professioner skapar trygghet för multisjuka äldre patienter.

3 oktober 2014

Ämma-teamet i Malmö finns för att sköra, äldre personer ska slippa påfrestande transporter, och minst lika påfrestande väntetider på sjukhusens akutmottagningar.

– Det är ett ett alldeles utmärkt koncept, tycker Birger Stamer, en av de fyra kandidaterna till Vårdförbundspriset som delas ut på Vårdgalan den 8 oktober.

Ämma – är en förkortning av Äldre i Malmö mobilt akutteam. Projektet startade 2013 och är ett samarbete mellan Region Skåne, Skånes universitetssjukhus i Malmö, Primärvården i Skåne och Malmö Stad.

Flera professioner

Det multidisciplinära teamet består av två sjuksköterskor från Malmös hemsjukvård, en sjuksköterska från Region Skåne, en biståndshandläggare – med mandat från övriga kommuner att besluta om akuta insatser, en arbetsterapeut och en och en halv läkare – från regionen och från primärvården.

Enligt Birger Stamer är deras samarbete unikt.

– Att det löper så smärtfritt tror jag beror på att vi från början har haft väl inarbetade vägar till cheferna inom primärvården, regionen och kommunerna. Dessutom har vi kontinuitet i det multidisciplinära teamet. Medarbetarna är desamma nu som när vi startade, säger han.

Allt fler patienter

Patientunderlaget växer. Ämma-teamet finns i första hand till för multisjuka äldre över 75 år, men har också yngre patienter som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Teamet åker på hembesök när ambulans, 1177 eller läkare på någon vårdcentral kallar. En koordinator tar emot alla samtal och bedömer behoven.

Om något tillstöter som inte kan klaras av i hemmet då?

– Vi har kontakt med läkare på sjukhuset och då ordnar vi så att patienten får komma direkt till en vårdavdelning. Utan att först behöva vänta på akuten, säger Birger Stamer.

Skapar trygghet

De mäter och för statistik kontinuerligt. En av utvärderingarna visar att varje inläggning på sjukhus som kan undvikas spar både pengar och skapar trygghet för patienten.

– Patienter och anhöriga är nöjda. Även hemsjukvårdens distriktsköterskor som arbetar ensamma har ett stort stöd av oss. Samarbetet inkluderar många och det är en styrka.

Vårdförbundspriset 2014

  • En halv miljon kronor får vinnaren av Vårdförbundspriset, som delas ut i samarbete med Folksam. Årets pris delas ut på Vårdgalan den 8 oktober och årets tema är teamarbete.
  • Fyra kandidater är nominerade. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida