Västra Götaland. Medarbetare sågar arbetsklimatet

Västra Götaland. Medarbetare sågar arbetsklimatet
Medarbetarenkäten ger arbetsmiljön vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg lågt betyg.Arkivbild: Marie Ullnert

Varannan anställd på Sahlgrenska skulle inte rekommendera sin arbetsplats. Och på förlossningen vid Östra sjukhuset känner halva personalen oro och ångest, visar en ny medarbetarenkät.

För första gången har Västra Götalandsregionen gjort en medarbetarundersökning vid samtliga enheter. Resultatet visar vilka olika världar medarbetarna lever i. Medan trivseln är god på exempelvis Frölunda Specialistsjukhus och Angereds Närsjukhus, skickar Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU, ut något som närmast kan beskrivas som ett rop på hjälp.

Utmattning, högt tempo, bristande delaktighet och dåligt ledarskap tillhör vardagen och varannan skulle inte rekommendera sin arbetsplats, visar enkäten.

Marita Tenggren, ordförande för Vårdförbundet i Västra Götaland, är inte förvånad.

– Nej, egentligen inte. Det varierar mycket mellan olika förvaltningar som det brukar göra och resultatet för SU brukar ligga ungefär där, säger hon.

Svår situation på Östra

Förlossningen vid Östra sjukhuset sticker ut och ligger långt under genomsnittet. Hälften av de medarbetare som har svarat där uppger att de ofta känner uppgivenhet och ångest och en orsak är bemanningen. En barnmorska kan ha ansvar för tre födande mammor samtidigt medan det nationella barnmorskeuppropet som pågår just nu kräver att det enbart ska vara en mamma per barnmorska.

Enligt Marita Tenggren har personalen så mycket övertid att det motsvarar 15 heltidstjänster och hon anser att man måste se över ledarskapet på alla nivåer för att komma till rätta med problemen.

– Ofta är det första linjens chefer som får bära hundhuvudet men de är bakbundna. De kan inte rekrytera personal när de behöver utan har en budget som styr hela livet, säger hon.

I topp bland riskyrken

Varningssignalerna kring situationen i Västra Götland har på sistone kommit från flera håll. Härom veckan rapporterade radioprogrammet Kaliber att hög arbetsbelastning, brist på personal eller på vårdplatser kan ha varit en bidragande orsak till att åtta barn har dött i samband med förlossning.

Och förra veckan kom en rapport från AFA Försäkring som visade att de som arbetar med människovårdande yrken inom Västra Götalandsregionen löper störst risk i landet att drabbas av sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa. Sjuksköterskor ligger i topp på listan över riskyrken i regionen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida