Fortsatta problem med löneutbetalningar i Skåne

Fortsatta problem med löneutbetalningar i Skåne
Region Skånes nya HR-fönster fortsätter att skapa felaktiga löneutbetalningar. Arkivbild: Colourbox

Förra veckan fick 11 500 anställda vid Skånes universitetssjukhus i Lund sin första lön via regionens nya så kallade HR-fönster. Följden blev att många anställda fick felaktig lön. Nu har Vårdförbundet och Läkarförbundet träffat arbetsgivaren för att diskutera det man kallar för en administrativ mardröm.

Föråldrat gränssnitt, undermålig utbildning och en ökad administrativ börda för personalen. Problemen med region Skånes nya lönesystem Prima P och det så kallade HR-fönstret har varit många sedan det först infördes i Kristianstad i mars förra året. Systemet, som bygger på att personalen själva ska sköta sin lönerapportering, ska enligt uppgift hittills ha kostat regionen 67 miljoner.

”Föråldrat”

I takt med att HR-fönstret nu införs på bredare front blir svårigheterna allt tydligare. I torsdags i förra veckan fick 11 500 medarbetare på Skånes universitetssjukhus, Sus, i Lund för första gången sin lön utbetald via det nya systemet.

– Exakt hur många som har upplevt problemen är svårt att säga. Men vi vet att deras support är helt nerringd. Även om arbetsgivaren förnekar det så kan vi konstatera att det är ett system som inte fungerar. Det är föråldrat, säger Mats Runsten, ordförande för Vårdförbundet Skåne.

Lämnade över lista

Tidigare i veckan träffade Vårdförbundet och Läkarförbundet Region Skåne för att diskutera frågan. Vid mötet lämnandes en gedigen lista på konkreta problem över till personaldirektören Ann-Sofi Bennheden och divisionschefen Annelie Carlsson.

Problempunkter som framfördes vid mötet var bland annat:

  • Det krångliga gränssnittet.
  • Bristen på support.
  • Den långa handläggningstiden av rättelser.
  • Problem att få rätt lönebesked.
  • Svårigheten att registrera olika arbetstidsmodeller.
  • Brist på utbildning.

Bättre om ett eller två år

Region Skåne har tidigare hänvisat många av problemen till handhavandefel och ovana. Efter en inkörstid på ett till två år kommer HR-fönstret att fungera smärtfritt menar man.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida