vinster i vården

Vårdförbundet kritiskt mot förslaget om vinsttak

Vårdförbundet kritiskt mot förslaget om vinsttak
Johan Larson, Vårdförbundets vice ordförande.

Regeringens utredare sätter taket till sju procents vinst plus statslåneräntan för privata företag i välfärden. "Det löser inte problemen i vården", säger Vårdförbundets Johan Larson, som i stället vill se ökad insyn i företagen.

8 november 2016

Vinster i privata företag som driver skola, vård och omsorg är sedan länge en het politisk fråga. I dag presenterade regeringens utredare Ilmar Reepalu ett förslag på hur vinsterna ska begränsas.

Utredningens bakgrundsundersökning visar att företag inom välfärdssektorn gör betydligt större vinster än andra företag i tjänstesektorn. Bland utredarens förslag finns ett vinsttak på 7 procent plus statslåneräntan.

– Den viktigaste delen i uppdraget är att säkerställa att offentliga medel används till det de är tänkta för. Det är skattemedel vi vill ska användas till den välfärd vi avstår pengarna för, säger Ilmar Reepalu.

De stora företagens andel av välfärdsverksamheterna har ökat kraftigt, enligt utredaren, och riskkapitalbolag köper upp mindre företag.

Ska krävas tillstånd

Andra viktiga förslag i utredningen är att det ska krävas rätt kompetens och ett tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg eller Skolinspektionen för att driva ett företag med offentliga medel .

– Den som vill bedriva verksamhet med normal, rimlig avkastning på sitt investerade kapital påverkas inte av de här förslagen, säger Ilmar Reepalu.

Vårdförbundet vice ordförande Johan Larson är starkt kritiskt mot förslaget.

– Vårdförbundet vill ha en fortsatt gemensam och offentligt finansierad välfärd. Vi vill att varje skattekrona ska användas på ett klokt sätt, och oseriösa aktörer ska inte tillåtas driva företag inom vård och omsorg. Men lösningen är inte att införa ett vinsttak.

Vill se ökad insyn

Vårdförbundet vill i stället se en ökad insyn i de privata vårdföretagen vad gäller deras ekonomi, ägarförhållanden och personaltäthet. Förbundet deltar i ett gemensamt projekt mellan arbetsmarknadens parter kallat Välfärdsinsyn, som ska leda dit.

– Vem som helst ska kunna se siffror och förhållande och granska företagen. Jag tror inte att förslaget om vinsttak kommer att innebära en lösning på problemen med kompetensförsörjning, låga löner och dåliga arbetsvillkor, säger han.

Medlemmar i privata företag

Bland Vårdförbundets medlemmar finns många som vill jobba inom landsting och kommuner, men även många som vill se andra alternativ, som privat drivna företag som finansieras med skattemedel.

– Om det här förslaget blir verklighet är det som ett experiment. Det går inte att säga vad det kommer att leda till. Jag tror inte att de stora vårdföretagen är så bekymrade, utan mer de små som har stora skillnader i vinster år från år. Vi måste se till att våra medlemmar inte kommer i kläm där.

Han menar att alternativa, seriösa, vårdgivare behövs och inte gynnas av att ett vinsttak införs.

– Förr var det självklart att all vård drevs av landsting och kommuner, och där skulle kvinnorna arbeta för låga löner. Så ska det inte vara längre – det behöver vi jobba för att ta oss ur.

Kritik från TCO

Stark kritik har i dag också kommit från den politiska oppositionen liksom Svenskt Näringsliv. Även övriga TCO-förbund är emot förslaget om att införa ett vinsttak och vill att fokus istället ligger på god kvalitet och goda arbetsvillkor för personalen.

TCO anser att det är dags att regeringen och oppositionen slutar låsa sig vid gamla positioner. I en undersökning av Novus uppger 85 procent av väljarna att de tycker att det är viktigt att regering och opposition kommer överens om spelregeler för olika utförare i välfärdssektorn.

Utredningens slutbetänkande kommer våren 2017. Nu ska regeringen inleda samtal med oppositionen om förslagen i dagens delbetänkande.

Förslag i Välfärdsutredningen

  • Tillstånd ska krävas för den som vill driva verksamhet inom välfärdssektorn med skattepengar. För att få det ställs krav på lämplighet och ekonomisk stabilitet.
  • Den som tagit emot offentliga medel felaktigt, eller begått vissa brott ska inte kunna driva välfärdsföretag.
  • Tillstånd beviljas av Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, som också ska sköta tillsynen.
  • Ett vinsttak på 7 procent på operativt kapital, plus statslåneräntan införs.
  • Underskott ska gå att kompensera tre år bakåt, för att underlätta för nya företag.
  • Förbud mot värdeöverföringar till ägare, som att ge onormalt höga löner eller betala oskäligt höga hyror.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida