– Allt talar för att denna förändring leder till att vi upptäcker fler fall av förstadier till livmoderhalscancer. I slutänden kan detta bidra till att betydligt fler liv än tidigare kan räddas, säger professor Matts Olovsson vid Akademiska sjukhusets kvinnoklinik till Upsala Nya Tidning.

Cellprovtagning kan upptäcka cellförändringar som i sin tur kan utvecklas till livmoderhalscancer. Men den provtagningen missar över hälften av cellförändringarna hos kvinnor över 50 år. Test för HPV, humant papillomvirus, är känsligare och upptäcker infektioner med högriskvirus.

Beslutet att sluta ta cellprover på kvinnor över 50 år och i stället erbjuda dem hpv-testet tog den gynekologiska hälsogruppen i Uppsala län redan för ett år sedan.

– Genomförandet har fördröjts av vissa oklarheter kring hur vårdcentralerna och mottagningarna som tar proverna till virustesterna ska ersättas ekonomiskt, men dessa frågor är nu lösta, säger Matts Olovsson.

Livmoderhalscancer orsakas till mer än 99 procent av en kronisk infektion med HPV. Varje år insjuknar omkring 450 kvinnor i livmoderhalscancer i Sverige och 150 kvinnor dör.