Bland sjuksköterskor var sjukfrånvaron uppe på 141 fall per tusen anställda under 2014. Det är en ökning med åtta procent sedan 2012.

I gruppen barnmorskor- och sjuksköterskor med särskild kompetens var ökningen tio procent under samma period, till 135 fall per tusen anställda. Det innebär en niondeplats på Försäkringskassans lista över yrken med högst sjukfrånvaro.

Vård- och omsorgspersonal ligger på plats tre, med 171 sjukfrånvarofall per tusen anställda.

Historiskt hög nivå

Enligt Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan, känns mönstret igen; generellt sett ligger vård- och omsorgspersonal högt. Orsaken är delvis kopplad till yrkenas speciella natur.

– Man brukar prata om sjukflexibilitet, som är låg i de här grupperna. Man får inte jobba om man exempelvis har en infektion. Samtidigt finns det kända problem vad gäller psykosocial arbetsmiljö, det kommer ofta rapporter om underbemanning och liknande hos offentliga arbetsgivare. Utöver detta är jobben i sig ofta fysiskt slitsamma, säger Ulrik Lidwall till Vårdfokus.