I takt med att allt fler förstföderskor drabbas av bristningar, ökar behovet av att utveckla metoder för att förhindra det. Fram till i dag har barnmorskor varit hänvisade till att hålla emot barnets huvud med sina händer som perinealstöd.

Lätt att hantera

För drygt ett år började personalen på förlossningen vid Helsingborgs lasarett att använda en liten flärp av ett mjukt plastmaterial (Mediprene). Den läggs i slidans yttre bakre del och mellangård i samband med att fostrets huvud skymtar 4-6 centimeter. På så sätt får vävnaden stöd och fixeras, vilket reducerar både små och stora bristningar.

perinealskydd

Perinealskyddet har utvecklats av överläkaren Kurt Haadem tillsammans med personalen på förlossningen i Helsingborg. Efter att barnmorskorna fått utbildning har de flera av dem börjat använda det.

– Det fungerar jättebra. Det är enkelt att använda och medför inga risker, varken för fostret eller mamman, säger Helen Nilsson, barnmorska på kvinnokliniken i Helsingborg.

Positiva resultat

I samband med att klinikerna började använda perinealskyddet har en vetenskaplig studie genomförts i Helsingborg, Lund och Malmö. Andelen som drabbas av stora bristningar har minskat från 3,4 procent till drygt 2 procent.

I den första studien fick kvinnorna information redan på mvc om perinealskyddet. Nu har nyheten spridits via vänner och bekanta, som varit nöjda.

– Det händer allt oftare att kvinnorna efterfrågar det aktivt, vilket är roligt, säger Helen Nilsson.