Som Vårdfokus berättat tidigare träffade Vårdförbundet inrikesminister Anders Ygeman i fredags, tillsammans med representanter från olika myndigheter och andra organisationer, för att diskutera vad som kan göras åt det ökade våldet mot blåljuspersonal.

Enligt Sveriges Radio vill Anders Ygeman nu att sekretessreglerna ses över så att polisens information om hotfulla och våldsamma personer även finns tillgänglig hos SOS Alarm, vilket hindras av nuvarande sekretessregler.

– Det är klart att jag önskar att man kan varna ambulanspersonal som är på väg ut till en patient som tidigare varit farlig för sig själv eller andra. Vi måste se om det går att flagga från SOS Alarm, om det behövs ändringar i patientdatalagen eller sekretesslagen, säger inrikesminister Anders Ygeman till SR.

Vårdförbundet välkomnar uttalandet.

– Vi har länge tyckt att det är märkligt att synkroniseringen av sådan här viktig information inte fungerar, och välkomnar en utredning kring det. Det här är definitivt information som ambulanspersonalen bör ha tillgång till, säger förbundsombudsman David Liljequist som handlägger frågor som rör ambulanssjuksköterskor.

Redan för ett par år sedan, efter en allvarlig händelse då en patient sköt mot ambulanspersonal, skrev Vårdfokus om att Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, RAS, kräver att de får bättre upplysningar när de skickas ut till farliga adresser för att hämta patienter.