Sjuksköterskorna på avdelningarna vid ett norskt sjukhus fick fyra timmars utbildning i sjukdomsbild, tidiga symtom och behandling vid misstänkt blodförgiftning, sepsis. I behandlingen är det bland annat viktigt att patienten genast får intravenös vätska och antibiotika.

Flödesprotokollet bestod av vitala parametrar, resultat på blodprover, men också instruktioner till sjuksköterskan att kontakta intensivvårdsläkare om avdelningsläkaren var upptagen.

Sjuksköterskor har en avgörande roll

När sjuksköterskorna på avdelningarna på det viset blev mer uppmärksamma på tecknen på sepsis och allvarlig sepsis, sjönk patienternas dödlighet.

– Sjuksköterskor kan ha en nyckelroll för att öka överlevnaden. Genom att använda kostnadseffektiva, tydliga verktyg för att identifiera sepsis och föra protokoll på hur allvarlig den är, samtidigt som standardiserade behandlingar införs, kan dödligheten minska, säger Erik Solligård, som lett studien vid Region mitts centrum för sepsisforskning i Norge.

I studien jämfördes två tidsperioder, före och efter interventionen. Forskarna drar slutsatsen att man genom att införa specifik sepsis-triage, sepsisprotokoll och standardiserad behandling för inneliggande patienter kan man öka överlevnaden hos patienter med infektion. Och att sjuksköterskorna har en avgörande roll i förloppet.

Studien är publicerad i tidskriften Critical Care.

Snabbare upptäckt av sepsis i Sörmland

Även i Sverige har liknande protokoll och standardiserad behandling med syrgas och intravenös vätska införts. I senaste numret av Vårdfokus berättar vi om akutmottagningarna på sjukhusen i Sörmland.

Varje dag kommer en till två patienter med sepsis in på någon av akuterna. Innan det nya arbetssättet infördes upptäcktes och behandlades endast 15 procent av dem inom en timme. Nu har det ökat till 40 procent. Läs mer om hur sepsis upptäcks snabbare i reportaget från Sörmland här.