Det är en registerstudie som publiceras i Jama Psychiatry där forskarna följt drygt en miljon danska kvinnor mellan 15 och 34 år under tretton års tid, skriver tidningen Läkemedelsvärlden.

Det var betydligt vanligare att kvinnor som började använda hormonella preventivmedel inom ett halvår också förskrevs antidepressiva läkemedel, jämfört med kvinnor som inte använde preventivmedlen.

Tydligare hos unga kvinnor

Sambandet var högre ju yngre kvinnorna var. Bland flickor 15-19 år fanns en 80 procent högre risk för depression bland p-pilleranvändarna, medan risken minskade till 20 procents förhöjd risk vid 25 års ålder.

Resultaten tyder på att depression är en möjlig biverkan av p-piller, menar forskarna.

I en kommentar till Danmarks Radio säger överläkaren och artikelns huvudförfattare, Øjvind Lidegaard, att vårdpersonal bör vara medvetna om den förhöjda risken och uppmärksamma på om kvinnan har en historia med till exempel depressioner.

– Det handlar om ett mindre antal drabbade kvinnor, men det är viktigt att kvinnor som börjar med hormonella preventivmedel informeras om att det kan påverka humöret, säger han.

Liknande resultat i svensk studie

Även en svensk studie, som Vårdfokus skrivit om tidigare, har studerat sambandet mellan kvinnors användning av olika slags hormonella preventivmedel och kopplingen till nedstämdhet/depression. Studien från universitetet i Linköping visade att kvinnor som får hormonella preventivmedel via p-spruta, hormonspiral, implantat under huden eller plåster använder antidepressiva mediciner i större utsträckning, jämfört med dem som får till exempel p-piller.

Det var stora skillnader mellan olika typer av hormonpreparat.

– Det verkar ha betydelse hur hormonerna tillförs, om det är via injektion, implantat, hormonspiral, plåster eller piller, sade en av forskarna bakom studien, sjuksköterskan Malou Lindberg, till Vårdfokus då.

Tidigare i år kom också en mindre svensk studie som visade att humörsvängningar, ökad irritation och mer ångest är vanligare hos kvinnor som äter p-piller.