Krisen inom förlossningsvården och kraven på förbättringar har hörts allra tydligast från Stockholm. Nedlagda förlossningskliniker, brist på barnmorskor och föräldrar som skickas till andra sjukhus har kritiserats starkt från flera håll.

Nu verkar den styrande politiska majoriteten ha tagit till sig kritiken. Alliansen meddelar i dag att de höjer ersättningen till förlossningsklinikerna i två steg till totalt 120 miljoner kronor mer per år.

– Den ekonomiska ersättningen är en viktig del där vi undersökt behoven och fört en dialog med förlossningsklinikerna om vad som krävs för att kunna säkra och öka kapaciteten på kort och lång sikt. En nyckelfråga för vår förstärkning om 120 miljoner kronor är att kunna öka grundbemanningen av barnmorskor och läkare vilket klinikerna säger sig kunna göra, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd, i ett pressmeddelande.