Det är mindre än hälften jämfört med 2015 då 523 svenska sjuksköterskor auktoriserades i Norge, vilket även då ledde till rubriker eftersom det var betydligt färre jämfört med tidigare år.

Vårdfokus har fått siffror från det norska hälsodirektoratet som visar att antalet svenska sjuksköterskor som fått tillstånd att arbeta i Norge har sjunkit betydligt de senaste åren, se faktaruta.

Allra hetast var Norge 2008, då drygt 2 000 svenska sjuksköterskor beviljades tillstånd att arbeta som sjuksköterska där. Det vill säga tio gånger fler än under förra året.

Flera förklaringar

Hittills i år har endast fem svenska sjuksköterskor sökt auktorisation.

Att Norge inte längre lockar som förr har flera förklaringar. Den norska kronan är inte lika mycket värd längre samtidigt som det fortfarande är relativt dyrt i Norge. Samtidigt har den svenska arbetsmarknaden förändrats. Det råder stor brist på sjuksköterskor i så gott som hela landet. Lönerna har pressats uppåt och för den som vill ha ett rejält påslag är det än så länge lätt att få det genom att arbeta som hyrsjuksköterska, även om landstingen gör allt för att försöka minska beroendet av bemanningsbolagen.

Livslångt tillstånd

Den som väl fått tillstånd att arbeta som sjuksköterska i Norge behåller det livet ut. Sedan 2003 har nära 17 000 svenska sjuksköterskor auktoriserats. Men hur många av dem som verkligen arbetar i Norge är det egentligen ingen som vet.

Det är inte bara bland sjuksköterskor som intresset för grannlandet har avtagit. Nyligen rapporterade SVT Nyheter att allt färre svenska ungdomar söker sig till Norge för att hitta jobb.