Vårdfokus har bett Socialstyrelsen om aktuella siffror för väntetiderna på akutmottagningarna. Under åren 2010 till 2015 ökade väntetiderna med drygt en halvtimme. Och trenden ser ut att fortsätta.

Tre timmar och nio minuter

Under perioden juli 2015 till juni 2016 var mediantiden för en vistelse på akuten 3 timmar och 9 minuter för hela riket i snitt. Det är 10 minuter längre jämfört med första halvåret 2015.

Men på många sjukhus är väntetiderna betydligt längre än så. På Sahlgrenska var mediantiden 4 timmar och 15 minuter. Flera andra sjukhus ligger också över 4 timmar:

  • Akademiska sjukhuset i Uppsala
  • Södersjukhuset i Stockholm
  • Mälarsjukhuset i Eskilstuna
  • Nyköpings lasarett
  • Kungälvs sjukhus

Med mediantid menas att hälften av patienterna har fått vänta så lång tid.

De gamla får vänta längst

Socialstyrelsen har också tagit fram siffror för hur lång väntetiden är för de tio procent av patienter som fått vänta allra längst. Här handlar det om vistelsetider på mer än nio timmar vid Sahlgrenska och mer än åtta timmar på de övriga sjukhusen som ligger i topp när det gäller väntetider.

Precis som tidigare visar de aktuella siffrorna att det är de gamla som får vänta längst. I åldersgruppen 80 plus är väntetiderna ännu längre än för övriga patienter. Värsta exemplet är Mälarsjukhuset i Eskilstuna där de gamla som fick vänta längst tillbringade drygt tio och en halv timme på akuten. Medianvistelsetiden för de gamla var över fem timmar där.

Kortast väntetid i Småland

Socialstyrelsens utredare påpekar att de nya siffrorna inte är rakt av jämförbara med tidigare år eftersom de nu har tagit data från patientregistret. Vid tidigare mätningar har de fått uppgifterna direkt från landstingen själva. Förändringar som ligger lägre än 10 minuter kan bero på att man ändrat mätmetod, säger Socialstyrelsens utredare.

Bland sjukhusen med kortast väntetider finns Ryhovs sjukhus i Jönköping, S:t Görans sjukhus i Stockholm, Torsby sjukhus i Värmland, Värnamo sjukhus, Oskarshamns sjukhus, Gällivare sjukhus, Kiruna sjukhus och Västerviks sjukhus.

Siffror för alla sjukhus finns i länken här intill. I sammanställning ingår 45 akutmottagningar. 18 sjukhus saknas av olika anledningar i den här sammanställningen. Den 15 februari kommer Socialstyrelsens fullständiga rapport om väntetiderna på akutmottagningarna.