Barncancervården lider av en omfattande brist på sjuksköterskor med stängda vårdplatser som följd, det visar en granskning som Barncancerfonden gjort.

I Stockholm, Göteborg och Lund saknas en tredjedel av alla vårdplatser för cancersjuka barn. I Linköping saknas en femtedel.

I Göteborg har vårdplatsbristen fått konsekvensen att drabbade barn och deras familjer varje vecka måste hänvisas till både andra avdelningar och andra sjukhus. I Lund och Uppsala hänvisas barn till andra avdelningar en gång i månaden. För patienterna innebär det att de inte får bästa möjliga vård av specialister på just barncancer.

Umeå och Linköping är de enda barncancercentrum som uppger att de aldrig hänvisar cancerdrabbade barn till andra avdelningar eller andra sjukhus.

Saknar sjuksköterskor

Förklaringen till att fler vårdplatser inte kan öppnas eller hållas öppna är bristen på sjuksköterskor, visar Barncancerfondens kartläggning. Något även Vårdfokus tidigare berättat om i en granskning av bristen på specialistutbildade sjuksköterskor inom barnonkologin i Stockholm och Göteborg.

I dag arbetar 142 sjuksköterskor på landets barncancercentrum, som uppskattar att det skulle behövas ytterligare 35 heltidsanställda för att få barncancervården att fungera väl.

Det skulle också behövas fler sjuksköterskor med mer specialistkunskap och erfarenhet:

  • I dag är det bara 38 av alla 142 sjuksköterskor på svenska barncancercentrum som är specialiserade i barnonkologi.
  • 41 har arbetat mindre än ett år.
  • När det gäller barnonkologer saknas 11 heltidstjänster.

Håller i sig

Redan förra året larmade Barncancerfonden efter en liknande granskning om att bristen på sjuksköterskor och specialister drabbar cancersjuka barn. Årets granskning visar på ett fortsatt tufft läge.

– Bristen på vårdpersonal och specialister inom barnonkologin är det i särklass största hotet mot en fullgod barncancervård. Läget är fortsatt bekymmersamt och det är hög tid för en förändring, säger Kerstin Sollerbrant, Barncancerfondens forskningschef i ett pressmeddelande.