Havandeskapsförgiftning drabbar cirka tre procent av alla gravida. De mest fruktade komplikationerna är kramper, hjärnblödning och vätskedehydrering i hjärnan. Vilka som drabbas av komplikationer är fortfarande oklart och hur sjukdomen påverkar hjärnan på lång sikt är det ingen som vet.

I förra veckan lade ST-läkaren Lina Bergman vid kvinnokliniken i Falun fram en avhandling som visar att hjärnan inte bara blir påverkad i samband med havandeskapsförgiftningen utan även före och lång tid efter graviditeten.

Hon har i sin forskning visat att proteinerna S100B och NSE stegras i blodet hos kvinnor flera veckor före diagnosen havandeskapsförgiftning ställts. I normala fall finns dessa proteiner bara i hjärnan. Om de har läckt ut till blodet kan det vara ett tecken på att hjärnan blivit påverkad.

Proteinerna är fortsatt stegrade i blodet ett år efter förlossningen hos de kvinnor som har haft en havandeskapsförgiftning.

I ett pressmeddelande från landstinget i Dalarna förklarar hon dock att betydelsen av fynden fortfarande är oklar och att det behövs mer forskning för att kunna säga vad de står för.