ny forskning

Havandeskapsförgiftning kan tidigt uteslutas med blodprov

Havandeskapsförgiftning kan tidigt uteslutas med blodprov
Med hjälp av ett blodprov går det att med stor säkerhet säga vilka kvinnor som inom den närmaste framtiden inte kommer att drabbas av havandeskapsförgiftning. Arkivbild: Mostphotos.

Genom att mäta två proteiner som bildas i moderkakan blir det lättare att förutse vilka gravida kvinnor som löper störst risk att drabbas av preeklampsi.

Det visar en ny multicenterstudie som presenteras i den vetenskapligha tidskriften New England Journal of Medicine.

Preeklampsi, det vill säga havandeskapsförgiftning, är ett av de värsta tillstånden som kan drabba en gravid kvinna och fostret. Tidig diagnos är viktigt men leder ibland till att kvinnor med mer diffusa symtom oroas i onödan.

Förbättra diagnostiken

En forskargrupp som letts från Charité international health care office i Berlin har visat att det går att förbättra diagnostiken genom att i moderns blod mäta de båda proteinerna sFlt-1 och PIGF som bildas i moderkakan.

En av de svenska forskare som bidragit till studien är Maria Sennström, överläkare vid kvinnokliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

– Det som är bra med det här provet är att en grupp kvinnor med misstänkt uppseglande preeklampsi kanske slipper bli inlagda och kan få sina kontroller gjorda polikliniskt i stället, säger hon.

Inte i riskzonen

Genom att studera förhållandet mellan de båda proteinerna visar studien nämligen att det med stor säkerhet går att säga vilka kvinnor som inte kommer att drabbas inom den närmaste framtiden.

I studien deltog nära 1 300 gravida kvinnor från 14 länder. Samtliga hade bedömts som riskpatienter för att utveckla preeklampsi. Det visade sig med nära hundraprocentig säkerhet att de kvinnor som hade ett lägre kvotvärde (38) mellan de båda proteinerna inte drabbades av havandeskapsförgiftning inom en vecka.

Kvinnor med högre kvotvärden drabbades i relativt hög utsträckning av preeklampsi under de kommande fyra veckorna. Ju högre värdet var desto större var risken.

I ett pressmeddelande från Charité förklarar obstetrikern Stefan Verlohren att det viktigaste med resultaten är att det nu blir möjligt att på ett tillförlitligt sätt utesluta sjukdom, vilket avsevärt kommer att minska ångesten för mamman.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida